Dựa vào lược đồ, trình bày diễn biến chính của quá trình thống nhất Đức?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 164 – sgk lịch sử 10

Dựa vào lược đồ, trình bày diễn biến chính của quá trình thống nhất Đức?

Bài làm:

 • Diễn biến chính của quá trình thống nhất Đức:
  • Quá trình thống nhất Đức được thực hiện bằng con đường chiến tranh "từ trên xuống", thông qua vai trò của quý tộc quân phiệt Phổ,đại diện là Bi-xmác.
  • Năm 1864, Đức gây chiến tranh với Đan Mạch
  • Năm 1866, Đức gây chiến tranh với Áo, thành lập một liên bang Bắc Đức.
  • Năm 1870 -1871, Đức gây chiến với Pháp thu phục được các bang miền Nam hoàn toàn thống nhất đất nước.

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021