Giải GDCD 9 bài 6 GDCD 9 bài 6: Hợp tác cùng phát triển

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải bài tập GDCD 9 bài 6 - Hợp tác cùng phát triển được giáo viên KhoaHoc biên soạn và đăng tải với đầy đủ lời giải đáp chi tiết cho các câu hỏi, bài tập có trong bài nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Công dân 9.

Gợi ý bài 6 trang 22 sgk GDCD 9

a) Qua các ảnh và thông tin trên, em có nhận xét gì về quan hệ hợp tác giữ nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới?

Trả lời:

Việt Nam tham gia vào các tổ chức quốc tế trên nhiều lĩnh vực: thương mại, y tế, lương thực, nông nghiệp, giáo dục, khoa học... với nhiều quốc gia, nhiều khu vực trên thế giới. Đó là sự hợp tác toàn diện góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

b) Sự hợp tác đã mang lại lợi ích gì cho nước ta và các nước cùng hợp tác?

Trả lời:

- Hợp tác quốc tế để cùng nhau giải quyết những vấn đề bức xúc có tính toàn cầu;

- Giúp đỡ tạo điều kiện cho các nước nghèo phát triển;

- Để đạt được mục tiêu hoà bình cho toàn nhân loại.

c) Theo em, để hợp tác có hiệu quả cần dựa trên những nguyên tắc nào?

Trả lời:

- Coi trọng, tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vực và trên thế giới.

- Tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực.

- Bình đằng cùng có lợi

- Giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hòa bình,

- Phản đối mọi âm mưu , hành động gây sức ép, áp đặt và cường quyền.

Câu 1 trang 22 sgk GDCD 9

Em hãy nêu ví dụ về sự hợp tác quốc tế trong vấn đề bảo vệ môi trường, chống đói nghèo, phòng chống HIV/AIDS, đấu tranh chống khủng bố?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 23 sgk GDCD 9

Em đã hợp tác với bạn bè trong công việc chung như thế nào? Sự hợp tác đã mang lại kết quả gì? Em dự kiến sẽ làm gì để hợp tác với bạn bè và mọi người được tốt hơn?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 23 sgk GDCD 9

Em hãy tìm hiểu và giới thiệu những tấm gương hợp tác tốt của các bạn trong trường, trong lớp ở địa phương em?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 23 sgk GDCD 9

Hãy tìm hiểu và giới thiệu với bạn bè trong tổ , trong lớp về một công trình hợp tác quốc tế ở địa phương em hoặc của nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm công dân 9 bài 6: Hợp tác cùng phát triển

Giải bài 6 GDCD 9 - Hợp tác cùng phát triển được KhoaHoc trả lời chi tiết, chính xác sẽ giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức, giải đáp các câu hỏi cùng bài tập khó nhằm học tốt Công dân lớp 9. Chuyên mục Giải GDCD 9 gồm tất cả các bài học tương ứng với chương trình học môn Công dân lớp 9 với những câu trả lời đầy đủ cho từng câu hỏi, bài tập trong mỗi bài học nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện và nâng cao kiến thức. 

Chủ đề liên quan