Giải bài 22 sinh 12: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

 • 1 Đánh giá

Con người không ngừng nghiên cứu và khám phá thiên nhiên và cơ thể chính mình. Thành tựu lớn nhất là giải trình tự gen của người. Từ đó, đưa ra các biện pháp bảo vệ vốn gen của loài người và cải thiện cuộc sống. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 22.

A. Lý thuyết

I. Bảo vệ vốn gen của loài người

Các quần thể người đang phải gánh chịu 1 số bệnh di truyền, để giảm bớt cần thực hiện các biện pháp:

1. Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân đột biến

 • Sự phát triển của khoa học công nghệ gây nên những biến đổi của môi trường như ô nhiễm nguồn nước, đất, không khí và trở thành tác nhân đột biến đối với con người.

2. Tư vấn di truyền và việc sàng lọc trước sinh

 • Việc sàng lọc trước sinh nhằm phát hiện nguy cơ sinh con mắc các bệnh di truyền, khuyết tật bẩm sinh được thực hiện bởi các chuyên gia tư vấn di truyền.
 • Tư vấn di truyền và sàng lọc trước sinh dựa vào:
  • Phả hệ
  • Xét nghiệm NST, ADN trước sinh với thai nhi

3. Liệu pháp gen - kĩ thuật của tương lai

 • Liệu pháp gen là kĩ thuật chữa trị bệnh bằng thay thế gen
 • Kĩ thuật sử dụng virut mang gen lành làm thể truyền.
 • Khó khăn:
  • Truyền gen lành vào hệ gen người
  • virut có thể gây hư hỏng các gen khác

II. Một số vấn đề xã hội của Di truyền học

1. Tác động xã hội của việc giải mã bộ gen người

 • Giải mã bộ gen người làm nảy sinh vấn đề tâm lí:
  • Hồ sơ di truyền có giúp tránh bệnh tật di truyền
  • Hồ sơ di truyền có bị sử dụng với mục đích không tốt

2. Vấn đề phát sinh do công nghệ gen và công nghệ tế bào

 • Vi sinh vật biến đổi gen có gây bệnh cho người
 • Thực phẩm biến đổi gen có an toàn cho sức khỏe
 • Nhân bản vô tính cho tiến hành trên con người không?
 • ...

3. Vấn đề di truyền khả năng trí tuệ

a. Hệ số thông minh (IQ)

 • Hệ số IQ để đánh giá khả năng trí tuệ của con người dựa trên bộ câu hỏi.

b. Khả năng trí tuệ và sự di truyền

 • Tính di truyền có ảnh hưởng ở mức độ nhất định tới khả năng trí tuệ

4. Di truyền học với bệnh AIDS (Hội chứng suy giảm miễn dịch tập nhiễm)

 • Bệnh AIDS được gây nên bởi virut HIV
 • Virut HIV gây phá hủy tế bào bạch cầu => suy giảm hệ miễn dịch của người

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 96 - sgk Sinh học 12

Gánh nặng di truyền trong các quần thể người được biểu hiện như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 96 - sgk Sinh học 12

Để bảo vệ vốn gen của loài người cần tiến hành những biện pháp gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 96 - sgk Sinh học 12

Nêu một số vấn đề xã hội của Di truyền học.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 96 - sgk Sinh học 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Trong chuẩn đoán trước sinh, kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm khảo sát:

A. Tính chất của nước ối

B. Tế bào tử cung của người mẹ

C. Tế bào thai bong ra trong nước ối

D. Cả A và B đều đúng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 96 - sgk Sinh học 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Trong chuẩn đoán trước sinh, kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm khảo sát:

A. Tính chất của nước ối

B. Tế bào tử cung của người mẹ

C. Tế bào thai bong ra trong nước ối

D. Cả A và B đều đúng

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 12 bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học


 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải môn sinh 12