Giải bài 53 hóa học 9: Protein

  • 1 Đánh giá

Protein là những chất hữu cơ có vai trò đặc biệt trong các quá trình sống. Vậy protein có thành phần, cấu tạo, và tính chất như thế nào ? Để biết chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Protein. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Trạng thái tự nhiên và thành phần, cấu tạo

Trạng thái tự nhiên

  • Protein có trong cơ thể người, động vật và thực vật như lòng trắng trứng, sữa, hạt, tóc, sừng...

Giải bài 53: Protein - SGK hóa học 9 trang 159

Thành phần:

  • Thành phần nguyên tố chủ yếu của protein là C, H, O, N và một lượng nhỏ S, P, kim loại.

Cấu tạo phân tử

  • Protein được tạo từ các amino axit, mỗi phân tử amino axit tạo thành “mắt xích” trong phân tử protein.

II. Tính chất

1. Phản ứng thủy phân

Protein + nước →(to, axit hoặc ba zơ) Hỗn hợp amino axit

2. Sự phân hủy bởi nhiệt

  • Khi đun nóng mạnh hoặc đốt cháy, protein bị phân hủy tạo thành những chất bay hơi và có mùi khét

3. Sự đông tụ

  • Khi đun nóng hoặc cho thêm hóa chất (rượu etylic, axit...) xảy ra sự kết tủa hay đông tụ protein.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 160 - SGK hóa học 9

Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào các dấu chấm:

a) Các protein đều chứa các nguyên tố....

b) Protein có ở... của người, động vật, thực vật như....

c) Ở nhiệt độ thường dưới tác dụng của men, protein... tạo ra các amino axit.

d) Một số protein bị ... khi đun nóng hoặc cho thêm một sơ hóa chất.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 160 - SGK hóa học 9

Hãy cho (giấm hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành. Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 160 - SGK hóa học 9

Có hai mảnh lụa bề ngoài giống nhau: Một được dệt bằng sợi tơ tằm và một được dệt bằng sợi chế tạo từ gỗ bạch đàn. Cho biết cách đơn giản để phân biệt chúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 160 - SGK hóa học 9

a) So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân tử của axit aminoaxetic (H2N – R – COOH) với axit axetic.

b) Hai phân tử axit aminoaxetic kết hợp với nhau bằng cách tách -OH của nhóm -COOH và

- H của nhóm - NH2. Hãy viết phương trình hóa học.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 9 bài 53: Protein


  • 17 lượt xem