Giải bài : Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 105

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích củng cố kiến thức và các bài tập về bảng nhân 2, 3, 4, 5 và đường gấp khúc, KhoaHoc chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 105 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

2 x 6 = 2 x 8 =

3 x 6 = 3 x 8 =

4 x 6 = 4 x 8 =

5 x 6 = 5 x 8 =

5 x 9 = 3 x 5 =

2 x 9 = 4 x 5 =

4 x 9 = 2 x 5 =

3 x 9 = 5 x 5 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 105 sgk toán lớp 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Giải bài : Luyện tập chung  - Toán lớp 2 trang 105

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 105 sgk toán lớp 2

Tính:

a) 5 x 5 + 6 =

b) 4 x 8 - 17 =

c) 2 x 9 - 18 =

d) 3 x 7 + 29 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 105 sgk toán lớp 2

Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏi 7 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 105 sgk toán lớp 2

Tính độ dài mỗi đường gấp khúc sau:

Giải bài : Luyện tập chung  - Toán lớp 2 trang 105

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021