Giải câu 5 bài : Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 105

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 105 sgk toán lớp 2

Tính độ dài mỗi đường gấp khúc sau:

Giải bài : Luyện tập chung  - Toán lớp 2 trang 105

Bài làm:

Hướng dẫn: Để tính độ dài của đường gấp khúc, ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó.

Kết quả như sau:

a) Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 3 + 3 = 9

Đáp số: 9cm.

b) Độ dài đường gấp khúc là:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 =10 (cm)

Đáp số: 10cm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021