Giải bài tập 2 trang 4 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 4 - sgk toán tiếng anh 5

Write the quotients of these divisions as fractions:

Viết các thương sau dưới dạng phân số:

3 : 5 ; 75 : 100 ; 9 : 17.

Bài làm:

3 : 5 =

75 : 100 =

9 : 17 =

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021