Giải bài tập 3 trang 72 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. Find the remainders of the following divisions, if we stop dividing at the second decimal place of the quotient.

Tìm số dư của phép chia, nếu chỉ đến hai chữ số ở phần thập phân của thương:

a) 6,251 : 7

b) 33,14 : 58;

c) 375,23 : 69.

Bài làm:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021