Giải câu 1 bài 7: Phép vị tự

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 29 - sgk hình học 11

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và H là trực tâm. Tìm ảnh của tam giác ABC qua phép vị tự tâm H, tỉ số

Bài làm:

Giải Bài 7: Phép vị tự - SGK toán 11 trang 24

Qua phép vị tự V(H;1/2) điểm A biến thành điểm A’;A’ là trung điểm của đoạn thẳng AH do

Tương tự ta có, B' là trung điểm của đoạn BH

C' là trung điểm của đoạn CH

Vậy ∆A’B’C’ là ảnh của tam giác ABC trong phép vị tự V(H;1/2)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021