Giải câu 14 bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế sgk Toán đại 9 tập 2 Trang 15

  • 1 Đánh giá

Câu 14: trang 15 sgk toán lớp 9 tập 1

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế

a.

b.

Bài làm:

a.

Thế phương trình (1) vào phương trình (2) ta được:

Thay

vào phương trình (1) ta được:

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất là

b.

Thế phương trình (2) vào phương trình (1) ta được:

Thế x = 1 vào phương trình (2) ta được:

Vậy hệ phương trình có một nghiệm duy nhất là

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021