Giải câu 2 bài 16: Luyện tập Liên kết hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 76 SGK)

Trình bày sự giống và khác nhau của 3 loại liên kết: Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị không cực và liên kết cộng hóa trị có cực.

Bài làm:

Sự giống và khác nhau giữa ba loại liên kết

Giống nhau: Các nguyên tử kết hợp với nhau để tạo ra cho mỗi nguyên tử lớp electron ngoài cùng bền vững giống cấu trúc khí hiếm ( 2e hoặc 8e ).

Khác nhau

Liên kết ion

Cộng hóa trị không cực

Cộng hóa trị có cực

Bản chất liên kết

Electron chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử kia.

Đôi electron chung không lệch về nguyên tử nào

Đôi electron chung lệch về nguyên tử nào có độ âm điện lớn hơn

Hiệu độ âm điện

≥ 1,7

0 đến < 0,4

0,4 đến < 1,7

Nguyên tố tạo nên liên kết

Giữa kim loại và phi kim

Giữa các nguyên tử của cùng một nguyên tố phi kim

Giữa phi kim mạnh yếu khác nhau

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021