Giải câu 2 bài: Hệ tọa độ trong không gian

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 68 - sgk hình học 12

Cho ba điểm A(1; -2; 1), B(0; 1; 2), C(1;0;1). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Bài làm:

Ta có:

=>

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021