Giải câu 9 bài: Phương trình mặt phẳng

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 81 - sgk hình học 12

Tính khoảng cách từ điểm A(2; 4; -3) lần lượt đến các mặt phẳng sau:

a)

b)

c)

Bài làm:

a)

b)

c)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021