Giải câu 4 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 100

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 100 sgk toán lớp 2

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

4 x 3 = ?

A. 7

B. 1

C. 12

D. 43

Bài làm:

Dựa vào bảng nhân của 4 , ta nhẩm được 4 x 3 = 12.

Vậy ta khoanh vào chữ cái C

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021