Giải câu 4 bài: Ôn tập chương I: Khối đa diện

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 26 - sgk hình học 12

Cho hình lăng trụ và hình chóp có diện tích đáy và chiều cao bằng nhau. Tính tỉ số thể tích của chúng.

Bài làm:

Gọi B là diện tích đáy và h là chiều cao ta có

.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021