Giải câu 5 : Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) -Toán lớp 2 trang 83

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 83 sgk toán lớp 2

Viết phép cộng có tổng bằng một số hạng.

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con đã được thực hiện phép tổng của một số với số 0. Khi đó tổng chính bằng số hạng. Như vậy, các con chọn bất kì số hạng nào cộng với số 0 thì tổng cũng bằng chính số hạng đó.

Ví dụ: 24 + 0 = 24 hay 15 + 0 = 15

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021