Giải câu 2 : Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) -Toán lớp 2 trang 83

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 83 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính:

a) 68 + 27;

56 + 44;

82 - 48

b) 90 - 32;

71 - 25;

100 - 7.

Bài làm:

Hướng dẫn:Các con làm như sau:

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • Thực hiện phép tính trừ hoặc cộng từ hàng đơn vị đến hàng chục.

Chú ý: Đây là phép cộng và phép trừ có nhớ, nên các con cần chú ý cộng thêm nhớ hay trừ đi nhớ.

Kết quả như sau:

Giải bài : Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) -Toán lớp 2 trang 83

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021