Giải bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 100

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích củng cố kiến thức và các bài tập về bảng nhân 4, KhoaHoc chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 100 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

a)

4 x 4 = 4 x 9 = 4 x 6 =

4 x 5 = 4 x 2 = 4 x 10 =

4 x 8 = 4 x 7 = 4 x 1 =

b)

2 x 3 = 2 x 4 = 4 x 3 =

3 x 2 = 4 x 2 = 3 x 4 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 100 sgk toán lớp 2

Tính (theo mẫu)

Mẫu: 4 x 3 + 8 = 12 + 8

a) 4 x 8 + 10 =

b) 4 x 9 + 14 =

c) 4 x 10 + 60 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 100 sgk toán lớp 2

Mỗi học sinh được mượn 4 quyển sách. Hỏi 5 học sinh được mượn bao nhiêu quyển sách ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 100 sgk toán lớp 2

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

4 x 3 = ?

A. 7

B. 1

C. 12

D. 43

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021