Giải bài : Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) Toán lớp 2 trang 84

  • 1 Đánh giá

Để củng có toàn bố kiến thức và bài tập về phép cộng và phép trừ có nhớ. KhoaHoc chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 84 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

a)

5 + 9 = 8 + 6 =

9 + 5 = 6 + 8 =

3 + 9 = 2 + 9 =

3 + 8 = 4 + 8 =

b)

14 - 7 = 12 - 6 =

16 - 8 = 18 - 9 =

14 - 5 = 15 - 9 =

17 - 8 = 13 - 7 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 84 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính:

a) 36 + 36;

100 - 75;

48 + 48

b) 100 - 2;

45 + 45;

83 + 17.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 84 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x + 16 = 20;

b) x - 28 = 14;

c) 35 - x = 15.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 84 sgk toán lớp 2

Anh cân nặng 50 kg, em nhẹ hơn anh 16kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 84 sgk toán lớp 2

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Giải bài : Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) - Toán lớp 2 trang 84

Số hình tứ giác trong hình vẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021