Giải câu 5 trang 140 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 140 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Tính độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA như trên hình 117, biết cạnh của một hình vuông nhỏ là 2 cm.

Sử dụng định lí Py-ta-go, ta có:  $AB = \sqrt{10^2 + 2^2} = \sqrt{104}$ (cm);  BC = 2 cm;  $CD = \sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{32}$ (cm);  $DA = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$ (cm);

Bài làm:

Sử dụng định lí Py-ta-go, ta có:

(cm);

BC = 2 cm;

(cm);

(cm);

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021