Giải Câu 9 Bài Câu hỏi ôn tập chương 3

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 120 - SGK Hình học 11

Cho và \(b\) là hai đường thẳng chéo nhau. Có thể tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng cách nào?

Bài làm:

Giải Câu 9 Bài Câu hỏi ôn tập chương 3

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021