Giải phần tường trình Bài thực hành 1: Tính chất nóng chảy của chất. Tách chất từ hỗn hợp trang 13

  • 1 Đánh giá

II. TƯỜNG TRÌNH

1. So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng chảy khi nước sôi? Vi sao?

2. Ghi tên chất được tách riêng trên giấy lọc và trong ống nghiệm. Giải thích quá trình tiến hành.

Bài làm:

1. Nhiệt độ nóng chảy của parafin: 42 - 46 độ C

Nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh: 113 độ C

Nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh cao hơn nhiệt độ nóng chảy của parafin.

Khi nước sôi chỉ có parafin nóng chảy, lưu huỳnh không nóng chảy vì nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh caa hơn nhiệt độ sôi của nước.

2. Bỏ muối ăn và cát vào cốc nước do muối ăn tan trong nước còn cát không tan nên khi lọc thu được cát trên giấy lọc và dung dịch muối ăn trong suốt.

Khi đun nóng nước bốc hơi hết thu được muối ăn => Đó là muối kết tinh

=> Tách được muối và cát.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021