Giải TBĐ địa 6 bài 24: Biển và đại dương

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 6, giải chi tiết và cụ thể bài 24: Biển và đại dương sách tập bản đồ địa lí lớp 6 trang 35. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 35 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào nội dung của bài trong SGK và số liệu ở hình dưới đây về độ muối của nước biển và đại dương, em hãy:

  • Điền tiếp tên các địa điểm vào chỗ chấm (...) cho đúng độ muối (độ mặn) ở các biển:

  • Cho biết vì sao ở biển Hồng Hải lại có độ muối cao như vậy?
  • Cho biết vì sao ở biển Bantich lại có độ muối thấp như vậy?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 35 - sách TBĐ địa lí 6

Nước trong các biển và đại dương có 3 hình thức chuyển động chính, em hãy nối 3 hình thức chuyển động đó với 3 nguyên nhân chủ yếu sinh ra chúng sao cho đúng:

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 35 - sách TBĐ địa lí 6

Em hãy nêu những ảnh hưởng của dòng hải lưu (nóng hoặc lạnh) đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 37 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào lược đồ hình 2, em hãy:

  • Điền nhiệt độ của các địa điểm A, B, C, D (cùng nằm trên vĩ độ 60oB) vào bảng dưới đây:
Địa điểmABCD
Nhiệt độ
  • Giải thích vì sao ở cùng một vĩ độ mà các địa điểm đó lại có nhiệt độ khác nhau?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021