Giải thí nghiệm 2 bài 3: Bài thực hành 1: Tính chất nóng chảy của chất. Tách chất từ hỗn hợp

 • 1 Đánh giá

3. Thí nghiệm 2

Tách riêng chất từ hỗn hợp muối ăn và cát

 • Quan sát chất còn lại trong ống nghiệm và trên giấy lọc.
 • Ghi tên chất được tách riêng trên giấy lọc và trong ống nghiệm. Giải thích quá tình tiến hành.

Bài làm:

Thí nghiệm 2: Tách riêng chất từ hỗn hợp muối ăn và cát

Dụng cụ, hóa chất:

 • Dụng cụ: Cốc thủy tinh, đũa thủy tinh, phễu, giất lọc, ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn,…
 • Hóa chất: muối ăn, cát.

Cách tiến hành:

 • Bỏ hỗn hợp muối ăn và cát vào cốc nước, khuấy đều. Đổ nước từ từ theo đũa thủy tinh qua phễu có giấy lọc, thu lấy phần nước lọc vào cốc.
 • Đổ phần nước lọc vào ống nghiệm. Dùng kẹp gỗ cặp ống nghiệm rồi đun nóng cho đến khi nước bay hơi hết.
 • Khi đun nóng để ống nghiệm hơi nghiêng, lúc đầu hơ dọc ống nghiệm trên ngọn lửa cho nóng đều, sau mới đun phần đáy ống. Hướng miệng ống nghiệm về phía không có người.

Hiện tượng – giải thích:

 • Phần chất trên giấy lọc là cát, còn chất trong ống nghiệm sau khi cô cạn là muối ăn.
 • Do cát không tan trong nước, còn muối ăn thì tan, nên trên giấy lọc ta sẽ thu được cát. Phần dung dịch chính là dung dịch muối ăn.
 • Khi cô cạn, chỉ có nước bay hơi, còn muối ăn không bay hơi, nên khi đun bay hơi hết nước ta được muối ăn.
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021