Giải VNEN toán đại 6 bài 19: Ôn tập chương III

  • 1 Đánh giá

Giải bài 19: Ôn tập chương III - Sách hướng dẫn học toán 6 tập 2 trang 61. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. Hoạt động luyện tập

I. Ôn tập lý thuyết

Câu 1: Trang 62 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Viết ra giấy các kiến thức mà các em đã học được ở chương III.

Trả lời các câu hỏi sau:

1.1 Viết dạng tổng quát của một phân số. Cho ví dụ một phân số nhỏ hơn 0, một phân số bằng 0, một phân số lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1, một phân số lớn hơn 1.

1.2 Thế nào là hai phân số bằng nhau? Cho ví dụ.

1.3 Phát biểu tính chất cơ bản của phân số. Giải thích vì sao bất kì một phân số nào cũng viết được dưới dạng một phân số với mẫu dương.

1.4 Muốn rút gọn phân số ta làm như thế nào? Cho ví dụ.

1.5 Thế nào là phân số tối giản? Cho ví dụ.

1.6 Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số.

1.7 Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu ta làm như thế nào? Cho ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 62 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Điền vào chỗ trống:

2.1 a) Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ...................

b) Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu ................

2.2 a) với m $\in $ Z và m $\neq $ 0.

b) với n $\in $ ƯC(a, b).

2.3 a) Số đối của phân số (a, b $\in $ Z, b > 0) là .................

b)

2.4

2.5 a) Số nghịch đảo của phân số (a, b $\in $ Z, a \neq 0, b \neq 0) là .................

b) ; $a : \frac{c}{d} = ............ = .................. (\frac{c}{d} \neq 0)$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 63 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

a) Cho ví dụ về: Hỗn số, số thập phân, phân số thập phân.

b) Viết dưới dạng: phân số thập phân, số thập phân, phần trăm với kí hiệu %.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 63 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Điền vào bảng sau:

a) Tính chất của phép cộng và phép nhân phân số

CộngNhân
Giao hoán
Kết hợp
Cộng với 0
Nhân với 1Không
Số đối
Số nghịch đảo
Phân phối của phép nhân với phép cộng

b) Ba bài toán cơ bản về phân số

Giải câu 4 trang 63 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

=> Xem hướng dẫn giải

II. Bài tập

Câu 1: Trang 63 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

a) Cho phân số . Điền vào chỗ trống

Nếu < 0 thì x .................;

Nếu = 0 thì x .................;

Nếu 0< < 1 thì x .................;

Nếu = 1 thì x .................;

b) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

c) Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ

12 phút = ............ giờ;

50 phút = ............ giờ;

72 phút = ............ giờ;

135 phút = ............ giờ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 64 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

a) Rút gọn: i) ; ii) $\frac{2\times (-14)\times 22\times 10}{(-11)\times 4\times (-5)\times 21}$

b) So sánh hai phân số: i) và $\frac{-1}{-5}$; ii) $\frac{12}{17}$ và $\frac{15}{27}$

c) Các phân số sau đây được viết theo quy luật. Hãy quy đồng mẫu các phân số để tìm quy luật đó rồi điền tiếp vào chỗ trống một phân số thích hợp.

i)

ii)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 64 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

a) Tính giá trị biểu thức

; $B = 1,4\times \frac{15}{49} - (\frac{4}{5} - \frac{2}{3}) : 2\frac{1}{5}$;

b) Tìm x, biết:

;

;

c) Một cửa hàng bán 356,5 m vải gồm hai loại: vải hoa và vải trắng. Biết số vải hoa bằng 78,25% số vải trắng. Tính số mét vải mỗi loại.

=> Xem hướng dẫn giải

D. E Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 64 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Một người gửi tiết kiệm 20 triệu đồng trong một tháng, tính ra lãi được 112000 đồng. Hỏi người ấy đã gửi tiết kiệm với lãi suất bao nhiêu phần trăm một tháng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 64 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Học kì I, số học sinh giỏi của lớp 6A bằng số học sinh còn lại. Sang học kì II, số học sinh giỏi tăng thêm 8 bạn (số học sinh cả lớp không đổi nên số học sinh giỏi bằng $\frac{2}{3}$ số còn lại. Hỏi học kì I, lớp 6A có bao nhiêu học sinh giỏi?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 64 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Em hãy tìm hiểu (qua người lớn hoặc Internet) về "Tỉ giá hối đoái", "Tỉ số tăng trưởng và phát triển kinh tế".

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Chủ đề liên quan