Giải vở BT lịch sử 6 bài: Sơ lược về môn lịch sử

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải vở BT lịch sử 6 bài: Sơ lược về môn lịch sử. Ngoài việc cung cấp kiến thức và hướng dẫn giải bài tập trong sgk, KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn học sinh giải các bài tập trong vở bài tập. Hi vọng các bạn sẽ nắm được bài học tốt hơn.


Nội dung bài gồm:

Back to top

Câu 1: Vở bài tập lịch sử 6 trang 7

a. Ở lớp 5, học môn Lịch sử và Địa lí, phần Lịch sử em đã biết được các câu chuyện lịch sử của đất nước ta ở những thời kì nào?

b. Câu chuyện Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước kể về ai? Thuộc thời kì nào?

c. Giả sử nếu yêu cầu sắp xếp các giai đoạn lịch sử: Kháng chiến chống Mĩ và xây dựng đất nước, chín năm kháng chiến chống Pháp, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước, em hãy sắp xếp các giai đoạn lịch sử ấy theo thứ tự (trước sau) và ghi mốc thời gian.

Hướng dẫn trả lời:

a. Phần lịch sử lớp 5 chúng ta đã biết câu chuyện lịch sử đất nước thời kì đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ, kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược và thời kì nước ta xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa.

b. Câu chuyện Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước kể về Bác Hồ (lúc bấy là Văn Ba), thuộc thời kì đầu tranh chống thực dân Pháp.

c. Sắp xếp:

 • Chín năm kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)
 • Kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược (1954 – 1975)
 • Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (1975 – nay)

Back to top

Câu 2: Vở bài tập lịch sử 6 trang 7

Em hãy đánh dấu X vào ô trống đầu câu (ý) mà em cho là đúng.

[....] Là một công dân của đất nước cần phải hiểu biết lịch sử của dân tộc mình.

[....] Học lịch sử giúp ta hiểu được cội nguồn của dân tộc, biết được công lao, sự hi sinh to lớn của tổ tiên trong quá trình dựng nước và giữ nước.

[....] Nhờ có học lịch sử mà chúng ta thêm quý trọng, có ý thức giữ gìn những gì tổ tiên ta để lại. Ta có thêm bài học kinh nghiệm để xây dựng hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn.

[....] Lịch sử là chuyện xa xưa chẳng cần phải biết, có biết cũng chẳng làm được gì vì nó đã đi qua.

Hướng dẫn trả lời:

Các ý đúng là:

[X] Là một công dân của đất nước cần phải hiểu biết lịch sử của dân tộc mình.

[X] Học lịch sử giúp ta hiểu được cội nguồn của dân tộc, biết được công lao, sự hi sinh to lớn của tổ tiên trong quá trình dựng nước và giữ nước.

[X] Nhờ có học lịch sử mà chúng ta thêm quý trọng, có ý thức giữ gìn những gì tổ tiên ta để lại. Ta có thêm bài học kinh nghiệm để xây dựng hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn.

Back to top

Câu 3: Vở bài tập lịch sử 6 trang 8

Trong các truyện mà em đã được học như: Thánh Gióng, Sơn Tinh – Thủy Tinh, Con Rồng cháu Tiên, Bánh chưng bánh giầy, Sự tích Hồ Gươm, Thạch Sanh.

Em hãy ghi tên các truyện vào những chủ đề sau:

 • Truyền thống làm thủy lợi chống thiên tai
 • Phản ánh phong tục tập quán
 • Giải thích nguồn gốc dân tộc
 • Truyền thống chống giặc ngoại xâm
 • Truyền thống nhân đạo, trọng chính nghĩa

Hướng dẫn trả lời:

 • Truyền thống làm thủy lợi chống thiên tai: Sơn Tinh – Thủy Tinh
 • Phản ánh phong tục tập quán: Bánh chưng bánh giầy
 • Giải thích nguồn gốc dân tộc: Con Rồng cháu Tiên
 • Truyền thống chống giặc ngoại xâm: Thánh Gióng, Sự tích Hồ Gươm
 • Truyền thống nhân đạo, trọng chính nghĩa: Thạch Sanh

Back to top

Câu 4: Vở bài tập lịch sử 6 trang 8

a. Để hiểu được lịch sử và dựng lại bức tranh lịch sử, chúng ta dựa vào các nguồn tài liệu chính là?

b. Ở địa phương em có những gì thuộc về tài liệu lịch sử?

Hướng dẫn trả lời:

a. Nguồn tư liệu chính là: tư liệu truyền miệng, tư liệu hiện vật, tư liệu chữ viết.

b. Ở địa phương em có: các sách nói về lịch sử địa phương được lưu trữ ở các thư viện, các di tích lịch sử….

Back to top


 • 4 lượt xem