Giải VBT lịch sử 6

Hướng dẫn giải toàn bộ bài trong vở bài tập (VBT) lịch sử 6 một cách chi tiết, dễ hiểu. Dưới đây là các bài giải được phân chuyên mục giống vở bài tập lịch sử 6. Điều này, giúp bạn đọc tra cứu 1 cách tiện lợi và nhanh chóng.

MỞ ĐẦU

Giải bài: Sơ lược về môn lịch sử

Giải bài: Cách tính thời gian trong lịch sử

PHẦN 1: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Giải bài: Xã hội nguyên thủy

Giải bài: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Giải bài: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Giải bài: Văn hóa cổ đại

Giải bài: Ôn tập

PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỈ X

Chương 1: Buổi đầu lịch sử nước ta

Giải bài: Thời nguyên thủy trên đất nươc ta

Giải bài: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

Chương 2: Thời đại dựng nước Văn Lang - Âu Lạc

Giải bài: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Giải bài: Những chuyển biến về xã hội

Giải bài: Nước Văn Lang

Giải bài: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

Giải bài: Nước Âu Lạc

Giải bài: Nước Âu Lạc (tiếp theo)

Giải bài: Ôn tập chương I và II

Chương 3: Thời đại Bắc thuộc và chiến tranh giành độc lập

Giải bài: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Giải bài: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Giải bài: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI)

Giải bài: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI) (tiếp theo)

Giải bài: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân

Giải bài: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (tiếp theo)

Giải bài: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Giải bài: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ IX

Giải bài: Ôn tập chương III

Chương 4: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X

Giải bài: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Giải bài: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Giải bài: Ôn tập

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6