Giải vở BT Lịch sử 6 bài: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải vở BT Lịch sử 6 bài: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40). Ngoài việc cung cấp kiến thức và hướng dẫn giải bài tập trong sgk. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn học sinh giải các bài tập trong vở BT. Hi vọng các bạn sẽ nắm được bài tốt hơn.


Nội dung bài gồm:

Back to top

Câu 1: Vở bài tập lịch sử 6 trang 41

Đánh dấu X vào ô trống đầu câu trả lời đúng:

a) Chính quyền đô hộ sáp nhập đất đai Âu Lạc vào lãnh thổ của nhà Hán, làm như vậy là để:

[ ] Nhằm giúp đỡ nhân dân ta tổ chức lại bộ máy chính quyền.

[ ] Làm như vậy để đất đai rộng rãi dễ làm ăn.

[ ] Thôn tính đất nước ta về cả lãnh thổ và chủ quyền.

[ ] Không nhằm mục đích gì cả.

b) Tại sao chính quyền đô hộ lại đánh thuế rất nặng vào hai loại hàng hóa là muối ăn và sắt?

c) Em thử hình dung các công việc: Vào rừng săn voi, tê giác, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi.

Hướng dẫn trả lời:

a) [X] Thôn tính đất nước ta về cả lãnh thổ và chủ quyền.

b) Đánh thuế muối vì đây là gia vị quý, thiết yếu đối với con người. Không có muối, cơ thể con người không thể phát triển bình thường.

Đánh thuế sắt vì đây là kim loại có giá trị cao dùng để chế tạo công cụ, vũ khí. Đánh thuế sắt để hạn chế việc nhân dân ta rèn đúc vũ khí, nổi dậy.

c) Vào rừng săn voi, tê giác, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi là những công việc nguy hiểm mà không phải ai cũng làm được. Nhân dân ta rất nhiều người bỏ mạng để làm công việc này.

Back to top

Câu 2: Vở bài tập lịch sử 6 trang 42

a) Đánh dấu vào lược đồ (Hình 13) thể hiện diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

b) Em có nhận xét gì về lực lượng tham gia cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

c) Em thử nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Hướng dẫn trả lời:

a)

Giải vở BT Lịch sử 6 bài: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Mũi tên đỏ: hướng ta tấn công

Mũi tên xanh: hướng địch rút chạy

b) Lực lượng tham gia khởi nghĩa Hai Bà Trưng vô cùng đông đảo, gồm nhiều thành phần khác nhau.

c)

Nguyên nhân thắng lợi:

- Nhân dân hết lòng ủng hộ.

- Sự chỉ huy tài ba xuất sắc của Hai Bà Trưng.

- Nghĩa quân chiến đấu vô cùng dũng cảm.

Ý nghĩa lịch sử:

- Nền độc lập dân tộc được khôi phục.

- Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng của dân dân tộc. khẳng định ý thức độc lập của dân tộc.

- Khẳng định vai trò lớn lao của người phụ nữ Việt Nam.

Back to top

Câu 3: Vở bài tập lịch sử 6 trang 43

Dựa vào bốn câu thơ sau:

“Một xin rửa sạch nước thù,

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,

Ba kẻo oan ức lòng chồng,

Bốn xin vẹn vẹn sở công lềnh này”.

Em hãy viết thành một đoạn văn xuôi nói rõ nguyên nhân, mục tiêu của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Hướng dẫn trả lời:

Trước ách đô hộ tàn bạo của nhà Hán, Hai Bà Trưng quyết chí dựng cờ khởi nghĩa. Mục đích của cuộc khởi nghĩa: Thứ nhất, để giành lại độc lập dân tộc. Thứ hai, nối nghiệp của các Vua Hùng. Thứ ba, trả thù cho chồng. Trong đó, mục tiêu giành lại độc lập được đặt lên hàng đầu.

Back to top


  • 1 lượt xem