Giải vở BT Lịch sử 6 bài: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải vở BT Lịch sử 6 bài: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân. Ngoài việc cung cấp kiến thức và hướng dẫn giải bài tập trong sgk. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn học sinh giải các bài tập trong vở BT. Hi vọng các bạn sẽ nắm được bài tốt hơn.


Nội dung bài gồm:

Back to top

Câu 1: Vở bài tập lịch sử 6 trang 50

a) Em tính xem từ sau thất bại của An Dương Vương, đất nước ta rơi vào tay nhà Triệu đến bấy giờ (năm 542) dân tộc ta đã bao nhiêu năm sống dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến Trung Quốc? (Dựa vào sơ đồ về thời gian dưới đây để tính)

b) Chính sách cai trị bóc lột của nhà Lương còn tàn bạo và khốc liệt hơn thể hiện ở những điểm nào?

- Phân biệt đối xử

- Biện pháp bóc lột

- Em thử hình dung tình cảnh của nhân dân ta lúc bấy giờ

- Đặt vị trí của mình vào một người dân lao động thời đó, em có suy nghĩ và hành động như thế nào?

Hướng dẫn trả lời:

a) 720 năm

b)

- Phân biệt đối xử: Chỉ có tôn thất nhà Lương và một số dòng họ lớn mới được giao chức vụ quan trọng.

- Biện pháp bóc lột: Đặt ra hàng tram thứ thuế vô lí, đến bán vợ đợ con cũng phải nộp thuế.

- Đời sống nhân dân ta lúc bấy giờ vô cùng cực khổ, túng quẫn, chịu hàng trăm thứ thuế, lao dịch nặng nề.

- Đặt vị trí mình vào người dân lao động bấy giờ, em có suy nghĩ phải quyết tâm lật đổ ách đô hộ, giành lại độc lập. Em sẽ tham gia các cuộc khởi nghĩa yêu nước.

Back to top

Câu 1: Vở bài tập lịch sử 6 trang 51

a) Dùng bút chì sáp màu thể hiện diễn biến cuộc khởi nghĩa của Lý Bí và hai lần đánh tan quân Lương (dùng màu phân biệt lần thứ nhất và lần thứ hai).

b) Em có nhận xét gì về lực lượng tham gia khởi nghĩa Lý Bí? Lực lượng ở miền Chu Diên tham gia khởi nghĩa có gì đặc biệt?

Hướng dẫn trả lời:

a)

Mũi tên màu đỏ: Đánh quân Lương lần thứ nhất

Mũi tên màu xanh: Đánh quân Lương lần thứ hai

b)

- Lực lượng tham gua khởi nghĩa Lý Bí vô cùng đông đảo, quy tụ hào kiệt khắp nơi trong cả nước.

- Lực lượng ở miền Chu Diên có điểm đặc biệt là ở đây có vị tướng rất giỏi, sau này sẽ tiếp tục sự nghiệp của Lý Bí, đó là Triệu Quang Phục.

Back to top

Câu 1: Vở bài tập lịch sử 6 trang 52

a) Nêu những việc làm của Lý Bí sau khi khởi nghĩa thắng lợi.

b) Em hiểu thế nào về ý nghĩa của các tên gọi “Vạn Xuân”, “Thiên Đức” ở trong bài?

Hướng dẫn trả lời:

a) Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch, đặt niên hiệu là Thiên Đức, lập triều đình với hai ban văn võ.

b) Việc đặt tên nước là Vạn Xuân thể hiện lòng mong muốn cho sự trường tồn của dân tộc, của đất nước.

Đặt niên hiệu “Thiên Đức” thể hiện việc nước ta giành độc lập, Lý Bí lên ngôi vua là hợp với ý trời.

Back to top

Câu 1: Vở bài tập lịch sử 6 trang 52

Từ khi đất nước ta rơi vào tay nhà Triệu (Triệu Đà) năm 179 TCN đến bấy giờ đã hơn 700 năm, nhân dân ta phải sống dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Em có thể đóng vai làm một người dân lao động lúc bấy giờ để viết lên những dòng suy nghĩ, cảm xúc của mình trước thắng lợi của đất nước vừa giành được.

Hướng dẫn trả lời:

Tôi là Phạm Tùng, là một người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Của cải làm ra chẳng được bao nhiêu vậy mà còn phải nộp hàng trăm thứ thuế. Bọn đô hộ còn cướp đất của tôi. Tôi đã tham gia vào cuộc khởi nghĩa của chỉ huy Lý Bí. Năm 543, cuộc khởi nghĩa thắng lợi, tôi và những anh em khác vô cùng sung sướng, hạnh phúc, cuộc sống mới, chân trời mới mở ra cho chúng tôi. Tôi được về quê đoàn tụ với gia đình.

Back to top


  • lượt xem