Hãy kể ra một số dụng cụ chạy bằng pin mặt trời mà em biết, mô tả hình dạng bên ngoài của một pin mặt trời và cách làm cho nó hoạt động. sgk Vật lí 9 trang 147

  • 1 Đánh giá

Trang 147 Sgk Vật lí lớp 9

Hãy kể ra một số dụng cụ chạy bằng pin mặt trời mà em biết, mô tả hình dạng bên ngoài của một pin mặt trời và cách làm cho nó hoạt động.

Bài làm:

Một số dụng cụ chạy bằng pin mặt trời: Máy tính bỏ túi, đồng hồ đeo tay...

Pin mặt trời là một nguồn điện có thể phát điện khi có ánh sáng chiếu vào nó, thường có dạng một tấm phẳng để hứng ánh mặt trời chiếu đến  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021