Hãy mô tả bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Tiền Lê?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC PHẦN I

Câu 2: Hãy mô tả bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Tiền Lê?

Bài làm:

Bài 9: Nước Đại Việt thời Đinh – Tiền Lê

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021