Hãy phân tích nghĩa sự việc trong từng câu thơ ở bài thơ "Câu cá mùa thu" của Nguyễn Khuyến

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 9 sgk ngữ văn 11 tập 2

Hãy phân tích nghĩa sự việc trong từng câu thơ ở bài thơ "Câu cá mùa thu" của Nguyễn Khuyến.

Bài làm:

  • Câu 1: diễn tả hai sự việc (Ao thu lạnh lẽo và nước trong veo) đều là các trạng thái.
  • Câu 2: diễn tả một sự việc - đặc điểm (chiếc thuyền - bé).
  • Câu 3: một sự việc - quá trình (sóng - gợn).
  • Câu 4: một sự việc - quá trình (lá - đưa vèo).
  • Câu 5: gồm hai sự việc - một quá trình (từng mây - lơ lửng) và một đặc điểm (trời - xanh ngắt).
  • Câu 6: gồm hai sự việc - một quá trình (ngõ trúc - quanh co) và một đặc điểm (khách - vắng teo).
  • Câu 7: hai sự việc - đều là các tư thế (tự gối, ôm cần).
  • Câu 8: một sự việc - hành động (cá - đớp).

  • 437 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021