Hãy tìm hiểu về những hoạt động góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở địa phương em (ví dụ: Tình hình thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương,

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Hãy tìm hiểu về những hoạt động góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở địa phương em (ví dụ: Tình hình thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, bộ đội neo đơn, gia đình có công với cách mạng của trường, của địa phương; gương chiến đấu, hi sinh để bảo vệ tổ quốc của các thương binh, liệt sĩ, chiến sĩ,... người địa phương; các hoạt động của đội dân phòng, tổ an ninh địa phương,...)

Bài làm:

Hằng năm, địa phương em có nhiều hoạt động được tổ chức nhằm góp phần vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc ở địa phương.

  • Thứ nhất, hằng năm, các thanh niên ưu tú, trai tráng đều thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình, tham gia quân đội để rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc.
  • Thứ hai, các đội dân quân tự vệ thường quyên tuần tra, kiểm tra tại địa phương, đảm bảo an toàn, trật tự an ninh cho địa phương.
  • Thứ ba, luôn thể hiện sự biết ơn đối với các thương bệnh binh, các gia đình có công đối với cách mạnh, mẹ Việt Nam anh hùng….
  • Ngoài những hoạt động trên, còn có nhiều các hoạt động khác như: tuyên truyền về tai nạn giao thông, tuyên truyền tác hại của ma túy, khuyến khích thanh niên lập nghiệp tại quê hương…
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021