Khổ thơ còn thiếu một câu. Hãy làm thêm câu cuối sao cho đúng vần, hợp với nội dung cảm xúc từ ba câu trước

  • 1 Đánh giá

Câu 2: (Trang 151 - SGK Ngữ văn 9) Khổ thơ còn thiếu một câu. Hãy làm thêm câu cuối sao cho đúng vần, hợp với nội dung cảm xúc từ ba câu trước.
Mỗi độ thu về lòng xao xuyến lạ
Nhớ nôn nao tiếng trống buổi tựu trường
Con đường nhỏ tiếng nói cười rộn rã
/……/

Bài làm:

Với ba câu thơ đã cho, ta nhận thấy khổ thơ gieo cần chân gián cách: tiếng cuối câu 1 vần với tiếng cuối câu 3. Vì vậy, tiếng cuối cùng của câu 4 sẽ vần với tiếng cuối của câu 2.
Mỗi độ thu về lòng xao xuyến lạ
Nhớ nôn nao tiếng trống buổi tựu trường
Con đường nhỏ tiếng nói cười rộn rã
Áo trắng tung bay vui bước tới trường

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 9 tập 1