Lên men diễn ra trong trường hợp nào? Cho ví dụ.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trong trường hợp nào thì diễn ra lên men ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ.

Bài làm:

Câu 3:

  • Khi thực vật sống trong môi trường thiếu oxi, tế bào thực vật sẽ thực hiện hô hấp kị khí (lên men).

Ví dụ: rễ cây bị ngập úng.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021