Listen Unit 14: Wonders of the world

 • 1 Đánh giá

Lắng nghe đoạn hội thoại và sửa các thông tin bị sai trong bài quảng cáo về một tour du lịch. Bạn học chú ý lắng nghe nhiều lần, ghi chú lại các từ mới và luyện cách phát âm và đồng thời hiểu nội dung bài nghe. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • Listen

LISTEN – UNIT 14: WONDERS OF THE WORLD

There are four mistakes in this advertisement. Listen to the tape. Correct the mistakes and copy the paragraph into your exercise book. (Có 4 lỗi trong bài quảng cáo này. Hãy nghe băng và sửa lại những lỗi đó cho đúng rồi chép vào vỡ bài tập.)

Giải:

Do you want a quiet, relaxing vacation?

Look no further than beautiful far north Queensland. Stay right on the beach at the Coconut Palm Hotel. Take guided tours through the rainforest. swim in the crystal-clear water of the Coral Sea and snorkel amongst the coral of the Great Barrier Reef Marine Park World Heritage Site.

Call (077) 6924 3927 for more information.

Dịch:

Bạn có muốn một kì nghỉ thư giãn, yên tĩnh

Nhìn xa hơn về phía bắc Queensland xinh đẹp. Ở ngay trên bãi biển tại Coconut Palm Hotel. Tham quan các tour du lịch có hướng dẫn qua rừng nhiệt đới. bơi trong vùng biển trong suốt của Biển Coral và lặn trong san hô của Khu Công viên Hàng Hải Great Barrier Reef Marine.

Liên hệ (077) 6924 3927 để biết thêm thông tin.

Nội dung bài nghe:

 • Mr. Robinson: I think this place sounds all right. (Tôi nghĩ nơi này có vẻ phù hợp.)
 • Mrs. Robinson: You mean the one in far north Queensland? (Ý ông là nơi ở phía Bắc Queensland?)
 • Mr. Robinson: Yes: it sounds perfect. The Coconut Palm Hotel- is right on the beach according to the advertisement. Imagine getting up in the morning and looking at the Pacific Ocean. (Đúng vậy, nghe có vẻ hoàn hảo. Khách sạn Coconut Palm ngay trên bãi biển theo quảng cáo. Hãy tưởng tượng được thức dậy vào buổi sáng và nhìn ra biển Thái Bình Dương.)
 • Mrs. Robinson: It must be near a rainforest because the hotel offers guided tours. I hope there won’t be a lot of mosquitoes. (Nó phải ở gần rừng nhiệt đới bởi vì khách sạn cung cấp các tour du lịch có hướng dẫn. Tôi hy vọng sẽ không có nhiều muỗi.)
 • Mr. Robinson: I don't think there will be because it’ll be dry when we go. (Tôi không nghĩ rằng sẽ có bởi vì thời tiết sẽ khô ráo khi chúng ta đi.)
 • Mrs. Robinson: The Great Barrier Reef Marine Park is a World Heritage Site, isn’t it? (Công viên biển Great Barrier Reef là một di sản thế giới, phải không?)
 • Mr. Robinson: That’s right. (Đúng rồi.)
 • Mrs. Robinson: OK. Let's find out how much it costs. What’s the phone number? (OK. Chúng ta hãy xem nó có giá bao nhiêu. Số điện thoại là gì?)
 • Mr. Robinson: 077-6924 3927.
 • Mrs. Robinson: 6924 3927.

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021