Nêu vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 101 - sgk Sinh học 11

Nêu vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.

Bài làm:

Câu 3: Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây là để hút nước cùng các ion khoáng từ đất và để cố định cây vào đất.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021