Những yêu cầu sau nói về cách trình bày luận điểm trong đoạn văn nghị luận. Khoanh tròn vào ô Đ (đúng), hoặc S (sai) với mỗi nhận xét:

  • 1 Đánh giá

c) Những yêu cầu sau nói về cách trình bày luận điểm trong đoạn văn nghị luận. Khoanh tròn vào ô Đ (đúng), hoặc S (sai) với mỗi nhận xét:

Yêu cầu

Đúng

Đ

Sai

S

(1) Thể hiện rõ ràng, chính xác nội dung của luận điểm trong câu chủ đề

Đ

S

(2) Trong đoạn văn trình bày luận điểm, câu chủ đề thường được đặt ở vị trí đầu tiên (đối với đoạn quy nạp) hoặc cuối cùng (đối với đoạn diễn dịch).

Đ

S

(3) Tìm đủ các luận cứ cần thiết, tổ chức lập luận theo một trình tự hợp lí để làm nổi bật luận điểm.

Đ

S

(4) Diễn đạt trong sáng, hấp dẫn để việc trình bày luận điểm có sức thuyết phục.

Đ

S

Bài làm:

Yêu cầu

Đúng

Đ

Sai

S

(1) Thể hiện rõ ràng, chính xác nội dung của luận điểm trong câu chủ đề

Đ

S

(2) Trong đoạn văn trình bày luận điểm, câu chủ đề thường được đặt ở vị trí đầu tiên (đối với đoạn quy nạp) hoặc cuối cùng (đối với đoạn diễn dịch).

Đ

S

(3) Tìm đủ các luận cứ cần thiết, tổ chức lập luận theo một trình tự hợp lí để làm nổi bật luận điểm.

Đ

S

(4) Diễn đạt trong sáng, hấp dẫn để việc trình bày luận điểm có sức thuyết phục.

Đ

S

  • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 2