Phân tích ý nghĩa của các câu tục ngữ, ca dao, danh ngôn dưới đây:

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Phân tích ý nghĩa của các câu tục ngữ, ca dao, danh ngôn dưới đây:

"Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"

"Thuận vợ, thuận chồng tát Biển Đông tát cạn"

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công"

Bài làm:

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"

=>Câu ca dao trên, ông cha ta đã khẳng định vai trò to lớn của nguồn sức mạnh tập thể, nó sẽ giúp con người ta vượt qua được bất kỳ khó khăn, thử thách nào.

Thuận vợ, thuận chồng tát Biển Đông tát cạn

=> Khi vợ chồng đồng thuận thì sự việc gì khó khăn đến đâu cũng có thể giải quyết được. Việc tát biển đông thì là một việc không thể làm được cho nên câu "thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn" chỉ có tính cách ẩn dụ để khuyên vợ chồng nên cư xử với nhau trên nhịn dưới nhường, luôn luôn hòa nhã với nhau mới có thể tạo được hạnh phúc, mới vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công"

=> Toàn dân phải muôn người như một, đồng tâm, đồng sức, trong cuộc sống hàng ngày, trong xây dựng và đấu tranh. Thành công là đạt được kết quả, đạt được ý muốn, đạt được cái mình đã đề ra. Trong cuộc sống, trong đấu tranh xây dựng và giữ gìn đất nước, nếu đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh và sẽ giành được thắng lợi to lớn, rực rỡ.

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8