Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 12, đề B toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 12. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Tìm :

a) x 8 = 45 + 27. Giá trị của là:

8Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề B) 9Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề B) 10Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề B)

b) x 8 = 162 - 90. Giá trị của là:

10Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề B) 9Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề B) 12Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề B)

c) x 8 = 28 x 2. Giá trị của là:

7Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề B) 8Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề B) 9Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề B)

d) x 8 = 20 x 2. Giá trị của là:

5Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề B) 6Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề B) 7Phiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề B)

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Có 2 bao gạo, mỗi bao đựng 36kg. Người ta chia tất cả số gạo đó vào các túi nhỏ, mỗi túi đựng 8kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo?

A. 7 túi B. 8 túi C. 9 túi

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Có 6m dây điện, Bình cắt ra 3dm. Hỏi số dây điện còn lại gấp bao nhiêu lần số dây điện lấy ra?

17 lầnPhiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề B) 19 lầnPhiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề B) 21 lầnPhiếu bài tập tuần 12 toán 3 tập 1 (đề B)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Hai bác thợ cưa một cây gỗ dài 7m thành những đoạn dài 1m. Cứ 12 phút thì cưa xong một đoạn. Hỏi cưa cả cây gỗ hết bao lâu?

Bài giải:

.......................................................

........................................................

2. Điền số thích hợp vào ô trống:

TíchThừa sốThừa số
648
728
128
408
808

3. Tính:

a) 48 : 8 x 9 = ............. b) 72 : 8 x 5 = ...............

= ............. = ................

c) 64 : 8 + 195 = ............. d) 40 : 8 + 317 = ...............

= .............. = ...............

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021