Phiếu bài tập tuần 20 toán 3 tập 2 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 20, đề B toán 3 tập 2. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 20. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) So sánh 999 và 1000

999 = 1000 999 < 1000

b) So sánh 2km và 1450m + 430m

2km > 1450m + 430m

2km < 1450m + 430m

c) So sánh 3 giờ và 2 giờ 60 phút

3 giờ = 2 giờ 60 phút

3 giờ > 2 giờ 60 phút

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

a) Kết quả phét cộng 5402 + 3789 là:

A. 9911 B. 9191 C. 9190

b) Kết quả của phép cộng 3070 + 4939 là:

A. 8009 B. 8050 C.8500

c) Kết quả của phép cộng 1724 + 1017 là:

A. 2741 B. 2731 C. 2737

3. Đánh dấu X vào ô trống đặt sau đáp án đúng:

a) Tổng của 4037 và 1428 là:

5465 5475 5485

b) Tổng của 1454 và 2315 rồi bớt đi 435 là:

3324 3334 3344

c) Tổng của 1705 và 2144 là:

3829 3829 3849

Phần II

1. Cho hình chữ nhật ABCD. Hãy đo rồi nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng AB, BC, CD, AD, PQ.

Bài giải:

....................................................

....................................................

2. Xe thứ nhất chở được 2340kg hàng, xe thứ 2 chở hơn xe thứ nhất 475kg hàng. Hỏi cả hai xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Bài giải:

...................................................

....................................................

....................................................

3. a) Tính tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số khác nhau.

b) Tính tổng của số lớn nhất có ba chữ số và số nhỏ nhất có hai chữ số.

Bài giải:

..................................................

..................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021