Phiếu bài tập tuần 25 toán 4 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 25 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 25. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Chọn câu trả lời đúng:

A. B. $\frac{11}{9}$ C. $\frac{40}{27}$ D. $\frac{44}{117}$

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a. của $\frac{5}{6}$ là $\frac{5}{8}$

b. của $\frac{3}{7}$ là $\frac{15}{7}$

c. của A là 12 thì A = 18

d. của B là 12 thì B = $\frac{16}{3}$

3. Tìm câu trả lời sai:

A. Phân số gấp 18 lần phân số $\frac{1}{36}$

B. Phân số gấp ba lần phân số $\frac{1}{27}$

C. Phân số bằng $\frac{2}{3}$ phân số $\frac{1}{18}$

D. Phân số bằng $\frac{2}{3}$ phân số $\frac{1}{12}$

4. Đánh dấu x vào ô thích hợp:

CâuĐúngSaI
A. Tính tích của và $\frac{2}{5}$ rồi cộng với $\frac{1}{4}$ được $\frac{11}{20}$
B. Tính tổng của và $\frac{3}{5}$ rồi nhân với 5 được $\frac{11}{3}$
C. Tính hiệu của và $\frac{1}{2}$ rồi chia cho $\frac{3}{4}$ được $\frac{6}{5}$
D. Tính thương của và $\frac{2}{3}$ rồi cộng với $\frac{5}{9}$ được $\frac{19}{27}$

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Tìm số tự nhiên a và b với 0 < a < b < 10 và:

a.

...................................

...................................

...................................

b.

...................................

...................................

...................................

2. Một cửa hàng lương thực buổi sáng bán được tổng số gạo, buổi chiều bán được $\frac{2}{7}$ tổng số gạo. Tính ra buổi sáng cửa hàng bán hơn buổi chiều là 77kg gạo. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu kg gạo?

Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

3. Tính nhanh:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021