Speaking Unit 13 : Films and Cinema

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chủ đề Music (Âm nhạc), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 10. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

Task 1. How much do you like each kind of film? Put a tick (✓) in the right column. Then compare your answer with a partner's. (Bạn thích mỗi thể loại phim như thế nào? Tích dấu (✓) vào cột phải. Sau đó so sánh câu trả lời với của bạn em.)

kind of film (thể loại phim)very muchnot very muchnot at all
science fiction (khoa học viễn tưởng)
cartoon (hoạt hình)
horror (kinh dị)
detective (trinh thám)
thriller (giật gân)

Mỗi bạn sẽ có những sở thích riêng của mình. Các bạn tự đánh dấu √ vào nhé.

Task 2. Work in groups. Find out what your friends feel about each kind of film. Use the words in the table below. (Làm việc nhóm. Tìm xem cảm nhận của các bạn của em về mỗi thể loại phim. Sử dụng các từ trong bảng dưới đây.)

1.

 • A: What do you think of horror films?
 • B: Oh, I find them really terrifying.
 • C: I don't quite agree with you. I find them interesting.
  Dịch:
 • A: Bạn nghĩ sao về phim kinh dị?
 • B: Tôi thấy chúng thật kinh khủng.
 • C: Tôi không đồng ý với bạn. Tôi thấy chúng rất thú vị.

2.

 • A: What do you think of action films?
 • D: Oh, I find them really good fun.
 • E: I agree with you and I find them even exciting.
  Dịch:
 • A: Bạn nghĩ sao về phim hành động?
 • B: Tôi thấy chúng rất hay.
 • C: Tôi đồng ý với bạn và tôi thấy chúng thậm chí còn rất thú vị.

Task 3. Work with a partner. Find out his/her preferences for films. Use the cues below. (Làm việc với một bạn học. Tìm xem bạn ấy thích thể loại phim nào hơn. Dùng từ gợi ý bên dưới.)

Gợi ý:

1.

 • A: Which do you prefer, horor films or detective films?
 • B: Well, it's difficult to say. But I suppose I prefer detective films to horor ones.
 • A: What about love Story films and cartoons?
 • B: For me, cartoons are more interesting because they give us relaxing minutes after a hard-working day.
  Dịch:
 • A: Bạn thích thể loại phim nào hơn, phim kinh dị hay phim trinh thám?
 • B: Thật khó để trả lời. Nhưng tôi nghĩ tôi thích phim trinh thám hơn phim kinh dị.
 • A: Thế còn phim tình cảm và hoạt hình thì sao?
 • B: Đối với tôi, phim hoạt hình hay hơn vì chúng giúp chúng ta có những phút giây thư giãn sau một ngày làm việc vất vả.

2.

 • A : Which do you prefer, detective films or science fiction films?
 • B : Well, it’s difficult to say. But I guess I prefer science fiction films to detective
 • ones.
 • A : What about love Story films and cartoons?
 • B : For me, cartoons are more interesting because they give us relaxing minutes after a hard-working day.
 • A : Well, do you like horror films?
 • B : Oh , no. I think they are terrifying. I remember I had nightmares after I saw a horror films long ago.
  Dịch:
 • A: Bạn thích thể loại phim nào hơn, phim trinh thám hay phim khoa học viễn tưởng?
 • B: Thật khó để trả lời. Nhưng tôi nghĩ tôi thích phim khoa học viễn tưởng hơn phim trinh thám.
 • A: Thế còn phim tình cảm và hoạt hình thì sao?
 • B: Đối với tôi, phim hoạt hình hay hơn vì chúng giúp chúng ta có những phút giây thư giãn sau một ngày làm việc vất vả.
 • A: Bạn có thích phim kinh dị không?
 • B: Ồ không đâu. Tôi nghĩ chúng thật kinh khủng. Tôi nhớ tôi đã gặp ác mộng khi tôi xem một bộ phim kinh dị cách đây khá lâu rồi.

Task 4. Work in groups. Talk about a film you have seen. Use the suggestions below. (Làm việc nhóm. Nói về phim em đã xem. Dùng những gợi ý bên dưới.)

 • 1. Where did you see it? (Em xem phim đó ở đâu?)
 • 2. What kind of film is it? (Đó là loại phim gì?)
 • 3. What is it about? (Bộ phim đó nói về điều gì?)
 • 4. Who is/are the main character(s)? (Ai là nhân vật chính trong phim?)
 • 5. How do you feel about it? (Em cảm nhận thế nào về bộ phim ấy?)
 • 6. Why do you prefer it to other films? (Tại sao em thích bộ phim ấy hơn những bộ phim khác?)

Bài viết gợi ý:

Last week we went to see a film called "The Journex" at the city cinema. It was a detective comic film. It wets really good. I was really excited while I was watching it.

Two young Americans found an old car, which was really valuable. An organization was looking for the car, which they didn't want to be known by the police. The young men hadn't known about it at all. When they were driving through cities, suddenly they were shot by somebody. This story began from this scene. They drove with nice technic and speedy. Because they were driving from countryside to big cities, we could see a lot of various beautiful views; for example we could see vast fields, and in cities they showed us their skilful driving between skyscrapers, and played a hoax on the chasers. At last, after a long journey, these young wen took the car to the local authories.

It is a comic film, therefore it can relux our mind by Hiving us a lot of laughters.


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021