Speaking Unit 14 : The World Cup

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chủ đề The World Cup (Giải vô địch bóng đá thế giới), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 10. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

Task 1. Look at the pictures. What do you know about these football teams? (Hãy nhìn vào các bức tranh. Bạn có biết về các đội tuyển bóng đá này không?)

 • 1. The English Football Team (Đội tuyển bóng đá nước Anh)
 • 2. The French Football Team (Đội tuyển bóng đá nước Pháp)
 • 3. The Italian Football Team (Đội tuyển bóng đá nước Ý)
 • 4. The German Football Team (Đội tuyển bóng đá nước Đức)

Task 2. Work in pairs. Look at the table below. Ask and answer questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào bảng dưới đây. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

1.

 • A: Where was the first World Cup held? (World Cup đầu tiên được tổ chức ở đâu?)
 • B: It was held in Uruguay. (Nó được tổ chức ở Uruguay.)
 • A: Which teams played in the final match? (Các đội tuyển nào đã đá trận chung kết?)
 • B: Uruguay and Argentina. (Uruguay và Argentina.)
 • A: Which team became the champion? (Đội tuyển nào đã trở thành nhà vô địch?)
 • B: Uruguay.
 • A: What was the score of the match? (Tỉ số của trận đấu là bao nhiêu?)
 • B: 4-2.

2.

 • A: Where was the second World Cup held? (World Cup thứ hai được tổ chức ở đâu?)
 • B: It was held in Italy. (Nó được tổ chức ở Ý.)
 • A: Which teams played in the final match? (Các đội tuyển nào đã đá trận chung kết?)
 • B: Italy and Czechoslovakia. (Italy và Czechoslovakia.)
 • A: Which team became the champion? (Đội tuyển nào đã trở thành nhà vô địch?)
 • B: Italy. (Ý)
 • A: What was the score of the match? (Tỉ số của trận đấu là bao nhiêu?)
 • B: 2-1.

3.

 • A: Where was the third World Cup held? (World Cup thứ ba được tổ chức ở đâu?)
 • B: It was held in France. (Nó được tổ chức ở Pháp.)
 • A: Which teams played in the final match? (Các đội tuyển nào đã đá trận chung kết?)
 • B: Italy and Hungary. (Italy và Hungary.)
 • A: Which team became the champion? (Đội tuyển nào đã trở thành nhà vô địch?)
 • B: Hungary.
 • A: What was the score of the match? (Tỉ số của trận đấu là bao nhiêu?)
 • B: 4-2.

4.

 • A: Where was the fourth World Cup held? (World Cup thứ tư được tổ chức ở đâu?)
 • B: It was held in Brazil. (Nó được tổ chức ở Bra-xin.)
 • A: Which teams played in the final match? (Các đội tuyển nào đã đá trận chung kết?)
 • B: Uruguay and Brazil. (Uruguay và Bra-xin.)
 • A: Which team became the champion? (Đội tuyển nào đã trở thành nhà vô địch?)
 • B: Uruguay.
 • A: What was the score of the match? (Tỉ số của trận đấu là bao nhiêu?)
 • B: 2-1.

5.

 • A: Where was the fifth World Cup held? (World Cup thứ năm được tổ chức ở đâu?)
 • B: It was held in Switzerland. (Nó được tổ chức ở Thụy Sỹ.)
 • A: Which teams played in the final match? (Các đội tuyển nào đã đá trận chung kết?)
 • B: West Germany and Hungary. (Tây Đức và Hungary.)
 • A: Which team became the champion? (Đội tuyển nào đã trở thành nhà vô địch?)
 • B: West Germany. (Tây Đức.)
 • A: What was the score of the match? (Tỉ số của trận đấu là bao nhiêu?)
 • B: 3-2

Làm tương tự với các đoạn hội thoại khác.

Task 3. Work in groups. Take turns to talk about the World Cup winners, using the information in the table in Task 2. (Làm việc nhóm. Hãy lần lượt nói về các nhà vô địch, sử dụng thông tin trong bảng ở Bài tập 2.)

Example: (Ví dụ)

 • The first World Cup was held in Uruguay in 1930. The final match was between Uruguay and Argentina. Uruguay defeated Argentina by 4 to 2. (World Cup đầu tiên được tổ chức ở Uruguay năm 1930. Trận chung kết được thi đấu giữa Uruguay và Argentina. Uruguay đánh bại Argentina với tỉ số 4-2.)
 • The second World Cup was held in Italy in 1934. The final match was between Italy and Czechoslovakia. Italy defeated Czechoslovakia by 2 to 1. (World Cup thứ hai được tổ chức ở Ý năm 1934. Trận chung kết được thi đấu giữa Ý và Czechoslovakia. Ý đánh bại Czechoslovakia với tỉ số 2-1.)
 • The third World Cup was held in France in 1938. The final match was between Italy and Hungary. Italy defeated Hungary by 4 to 2. (World Cup thứ 3 được tổ chức ở Pháp năm 1938. Trận chung kết được thi đấu giữa Ý và Hungary. Ý đánh bại Hungary với tỉ số 4-2.)
 • The fourth World Cup was held in Brazil in 1950. The final match was between Uruguay and Brazil. Uruguay defeated Brazil by 2 to 1. (World Cup thứ tư được tổ chức ở Uruguay năm 1950. Trận chung kết được thi đấu giữa Uruguay và Bra-xin. Uruguay đánh bại Bra-xin với tỉ số 2-1.)
 • The fifth World Cup was held in Switzerland in 1954. The final match was between West Germany and Hungary. West Germany defeated Hungary by 3 to 2. (World Cup thứ 5 được tổ chức ở Thụy Sỹ năm 1954. Trận chung kết được thi đấu giữa Tây Đức và Hungary. Tây Đức đánh bại Hungary với tỉ số 3-2.)

 • 7 lượt xem