Listening Unit 16 : Historical Places

 • 1 Đánh giá

Phần listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề Historical Places (Các địa danh lịch sử), một chủ đề rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh lớp 10. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.

 • Task 1. Listen and choose A, B, or C that best completes the sentence

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Look at the pictures then answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào tranh sau đó trả lời các câu hỏi sau.)

 • 1. What are the names of the places? (Tên của các địa danh là gì?)
  (1) Notre Dame Catheral in Ho Chi Minh city (Nhà thờ chính tòa Đức Bà ở thành phố Hồ Chí Minh)
  (2) Ha Long Bay (Vịnh Hạ Long)
  (3) The Huc bridge (Hoan Kiem Lake) in Ha Noi (Cầu Thê Húc (Hồ Hoàn Kiếm) ở Hà Nội)
  (4) Noon Gate in Hue Imperial City (Nguyệt môn ở kinh thành Huế)
 • 2. Which of the places have you been to? (Bạn đã tới thăm địa danh nào trong các địa danh này?)
  I have been to Ha Long Bay when I was eleven. (Tôi đã từng đến Vịnh Hạ Long khi tôi 11 tuổi.)
 • 3. Which one would you like to visit most? Why? (Bạn muốn tới thăm địa danh nào nhất? Tại sao?)
  I would like to visit Ha Long Bay because I like to sail and watch the scenery on the sea and explore the stunning caves in Ha Long. (Tôi muốn thăm Vịnh Hạ Long nhất vì tôi thích chèo thuyền và ngắm nhìn phong cảnh trên biển, khám phá các hang động tuyệt đẹp ở Hạ Long.)

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

 • merchant: nhà buôn, thương gia
 • carved: khắc
 • vessel: thuyền lớn, tàu lớn
 • heritage: di sản
 • pillar: cột
 • destination: điểm đến
 • ornamental: trang trí
 • certified: chứng nhận

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen and choose A, B, or C that best completes the sentence. (Nghe và chọn đáp án A, B, hoặc C phù hợp nhất để hoàn thành câu.)

TAPESCRIPT - Nội dung bài nghe:

The ancient town of Hoi An lies on the Thu Bon river, 30 kilometres south of Da Nang. It was formerly a major trading center in Southeast Asia between 16th and 17th centuries. Hoi An was also an important port for Dutch, Portuguese, Italian, Chinese, Japanese and other merchant vessels from the Far East.

Hoi An is famous for its old temples, pagodas, small tile-roofed houses and narrow streets. All the house were made of wood and their pillars were carved with ornamental designs.

One of the main attractions of Hoi An is the Japanese Covered Bridge, which was built in the 16th century and is still well-preserved. All visitors to Hoi An are recommended a visit to the Assembly Hall of Cantonese Chinese Congregation. This house was built in 1855 and still keeps many precious objects that belonged to the Chinese community of Hoi An. Another attractive address to tourists is Tan Ky House, which was constructed nearly two centuries ago as a house of a Vietnamese merchant. The house now looks almost exactly as it did in the early 19th century.

In recent years, Hoi An has become a popular tourist destination in Viet Nam. In 1999, it was certified by UNESCO as a World Cultural Heritage Site.

 • 1. B : Hoi An is located 30 kilometers south of Da Nang. (Hội An cách Đà Nẵng 30 km về phía Nam.)
 • 2. A : Hoi An used to be an important trading center in Southeast Asia. (Hội An từng là trung tâm thương mại quan trọng ở Đông Nam Á.)
 • 3. C : Hoi An is well known for its old houses which are small and tile-roofed. (Hội An nổi tiếng về những ngôi nhà cổ kính nhỏ và mái ngói.)
 • 4. C : The Japanese Covered Bridge was built in the 16th century. (Chùa Cầu Nhật Bản được xây dựng vàoo thế kỉ thứ 16.)
 • 5. C : Tan Ky house was built as a house for Vietnamese merchant. (Nhà cố Tấn Ký được xây dựng như là một ngôi nhà dành cho các thương gia Việt Nam.)

Task 2. Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

 • 1. Where is the ancient town of Hoi An situated? (Phố cổ Hội An nằm ở đâu?)
  => It lies on the Thu Bon river, 30 kilometres south of Da Nang. (Nó nằm trên sông Thu Bồn, cách Đà Nẵng 30 km về phía nam.)
 • 2. What was Hoi An known as between the 16th and the 17th centuries? (Hội An được biết đến như là gì vào giữa các thế kỉ 16th và 17th?)
  => It was known as a major trading centre in southeast Asia between the 16th and the 17th centuries. (Nó được biết đến như là trung tâm thương mại chính ở Đông Nam Á giữa thế kỉ 16 và thế kỉ 17.)
 • 3. What is it now famous for? (Bây giờ nó nổi tiếng vì cái gì?)
  => Hoi An is now famous for its old temples, pagodas, small tile-roofed houses and narrow streets. (Bây giờ Hội An nổi tiếng vì những ngôi đền, chùa, nhà mái ngói nhỏ và cổ kính và những con đường hẹp.)
 • 4. What the old houses in Hoi An like? (Các ngôi nhà cổ ở Hội An trông thế nào?)
  => They were made of wood and their pillars were carved with ornamental designs. (Chúng được làm từ gỗ và cột nhà được chạm trổ với các họa tiết trang trí.)
 • 5. How old is the Assembly Hall of Cantonese Chinese Congregation? (Hội Quán Quảng Đông bao nhiêu tuổi?)
  => It is 151 years old. (Nó 151 tuổi.)
 • 6. When was Tan Ky House built? (Nhà cổ Tấn Ký được xây dựng khi nào?)
  => It was built in 1855. (Nó được xây dựng năm 1855.)
 • 7. What is special about this house? (Điểm gì đặc biệt về ngôi nhà cổ này?)
  => The house now looks almost exactly as it did in the early 19th century. (Ngôi nhà này hiện tại trong gần như còn nguyên vẹn như đầu thế kỉ 19.)
 • 8. When was Hoi An recognised by UNESCO as a World Cultural Heritage Site? (Khi nào Hội An được công nhận bởi UNESCO là Di sản văn hóa thế giới?)
  => In 1999. (Năm 1999.)

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Talk about the ancient town of Hoi An, using the following cues. (Làm việc nhóm. Hãy nói về Phố cổ Hội An, sử dụng các gợi ý sau.)

 • Its location and roles in the past. (địa điểm và vai trò trước kia)
 • Its attractive characteristics at present (những đặc điểm thu hút ở hiện tại)
 • Its main tourist attractions and their features (những nơi thu hút khách du lịch và các đặc điểm của chúng)

Bài làm:

Hoi An is an ancient town in Central City after our ancient capital city, Hue. It lies on the Thu Bon river, 30 kilometres south of Da Nang. It was known as a major trading centre in southeast Asia between the 16th and the 17thcenturies. At present, Hoi An is still an attractive tourist destination with its old temples, pagodas, small tile-roofed houses and narrow streets. Its main attractions are old architecture such as The Japanese Covered Bridge, Assembly hall of Cantonese Chinese Congregation and Tan Ky House. And one more special feature is that all the houses were made of wood and their pillars were carved with ornamental designs.


 • 13 lượt xem