Speaking Unit 12 : Music

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chủ đề Music (Âm nhạc), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 10. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

Task 1. Read what Ha Anh says about music. (Hãy đọc những gì Hà Anh nói về âm nhạc.)

Hướng dẫn dịch:

"Vâng, tôi yêu nhạc pop. Nó làm tôi vui. Tôi thực sự thích ban nhạc Backstreet Boys - họ hát rất dễ nghe. Những bài hát của họ làm tôi phấn chấn bất kì lúc nào tôi cảm thấy buồn. Tôi nghe chúng vào mọi lúc. Tôi có một máy Walkman vì thế tôi có thể nghe nhạc khi tôi đi ra ngoài. Ở nhà, tôi luôn mở đài và tôi xem chương trình nhạc pop trên tivi."

Work in pairs. Answer the questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi.)

 • 1. What kind of music does Ha Anh like? (Hà Anh thích thể loại nhạc nào?)
  => Ha Anh likes pop music. (Hà Anh thích nhạc pop.)
 • 2. Why does she listen to it? (Tại sao cô ấy nghe nó?)
  => Because it keeps her happy. (Bởi vì nó làm cô ấy vui vẻ.)
 • 3. What is her favourite band? (Bạn nhạc ưa thích nhất của cô ấy là gì?)
  => Her favourite band is the Backstreet Boys. (Bạn nhạc ưa thích nhất của cô ấy là the Backstreet Boys.)
 • 4. When does she listen to music? (Khi nào cô ấy nghe nhạc?)
  => She listens to music all the time. (Cô ấy nghe nhạc vào mọi lúc.)

Task 2. Work in groups. Ask your partners questions to get information to complete the lable below. (Làm việc nhóm. Hỏi các bạn trong nhóm các câu hỏi để lấy thông tin để hoàn thành bảng dưới đây.)

1.

 • A: What kind of music do you like?
 • B: I like classical music.
 • A: Why do you like it?
 • B: Because it is relaxing.
 • A: What's your favourite band?
 • B: I like the ATB with the famous singer Anh Tuyet.
 • A: What piece of music do you like best?
 • B: I like the "Nocturne in C" by Chopin.
 • A: When do you listen to this music?
 • B: I usually listen to this kind of music when I feel tired.

Dịch:

 • A: Bạn thích thể loại nhạc nào?
 • B: Tôi thích nhạc cổ điển.
 • A: Tại sao bạn lại thích nó?
 • B: Bởi vì nó rất thư giãn.
 • A: Nhóm nhạc yêu thích của bạn là gì?
 • B: Tôi thích nhóm ATB với ca sĩ nổi tiếng Ánh Tuyết.
 • A: Bạn thích nhất bài hát nào?
 • B: Tôi thích bài "Nocturne in C" của Chopin.
 • A: Bạn nghe loại nhạc này khi nào?
 • B: Tôi luôn nghe thể loại âm nhạc này khi tôi cảm thấy mệt.

2.

 • A : What kind of music do you like?
 • C : I like folk music.
 • A : Why do you like it?
 • c : Because it is relaxing and reminds me of the traditional music of our nation.
 • A : Who is your favourite singer?
 • C : It’s Ms. Ai Xuan, a famous folk music singer.
 • A : What's your favourite song?
 • C : It’s the “Trong Com”.
 • A : When do you listen to this music?
 • C : Whenever I feel bad or sad.

Dịch:

 • A: Bạn thích thể loại nhạc nào?
 • B: Tôi thích nhạc dân gian.
 • A: Tại sao bạn lại thích nó?
 • B: Bởi vì nó rất thư giãn và gợi cho tôi nhớ về nền âm nhạc của đất nước mình.
 • A: Ca sĩ yêu thích của bạn là ai?
 • B: Đó là Ái Xuân, một ca sĩ nhạc dân gian nổi tiếng.
 • A: Bài hát yêu thích của bạn là bài nào?
 • B: Đó là bài “Trống cơm”
 • A: Bạn nghe loại nhạc này khi nào?
 • B: Tôi luôn nghe thể loại âm nhạc này khi tôi cảm thấy tồi tệ và buồn.

Điền thông tin vào bảng:

Partner 1Partner 2
Kind of musicPop musicFolk music
Reasons for listening to musicRelaxingRelaxing and reminds of the traditional music of our nation
Favorite band/ musicianThe ATB/ Anh TuyetMs. Ai Xuan
Favorite song/ piece of musicNocturne in CTrong Com
When listen to musicWhen feeling tiredWhenever she feels bad or sad

Task 3. Now report what you have found out about your partners. (Bây giờ thuật lại những gì em đã tìm hiểu được về các bạn cùng nhóm.)

Bài làm:

B likes classical music but C prefer folk music. B likes classical music because he thinks it can relax his mind, especially when he feels bad or depressed. Meanwhile C likes folk music because he thinks this music reminds him of the traditional music of nation.

Dịch:

B thích nhạc cổ điển nhưng C lại thích nhạc dân gian hơn. B thích nhạc cổ điển vì anh ấy nghĩ nó có thể thư giãn đầu óc đặc biệt là khi anh ấy cảm thấy buồn hoặc thất vọng. Trong khi đó, C thích nhạc dân gian vì anh ấy nghĩ loại nhạc này nhắc anh ấy nhớ về âm nhạc truyền thống của đất nước mình.


 • 4 lượt xem