Trắc nghiệm hóa học 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử , nguyên tố hóa học, đồng vị

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử , nguyên tố hóa học, đồng vị. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Các đồng vị của một nguyên tố hóa học được phân biệt với nhau bởi đại lượng nào sau đây?

 • A. Số notron
 • B. Số proton
 • C. Số e hóa trị
 • D. Số lớp e

Câu 2: Hai nguyên tử C và B có cùng

 • A. số proton.
 • B. số nơtron.
 • C. tính chất vật lý.
 • D. tính chất hóa học.

Câu 3: Nguyên tử X, Y, Z có kí hiệu nguyên tử lần lượt là: X; $_{8}^{17}$X; $_{8}^{18}$X. Vậy X, Y, Z là:

 • A. Ba nguyên tử có cùng số notron
 • B. Ba đồng vị của cùng một nguyên tố
 • C. Ba nguyên tố có cùng số khối
 • D. Ba đồng vị của ba nguyên tố khác nhau

Câu 4: Nguyên tử khối trung bình của antimon là 121,76u. Antimon có 2 đồng vị, đồng vị Sb chiếm 62%. Số khối của đồng vị thứ hai là bao nhiêu? (coi nguyên tử khối bằng số khối)

 • A. 121u
 • B. 122u
 • C. 122,76u
 • D. 123u

Câu 5: Có những phát biểu sau đây về các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học:

 1. Các đồng vị có tính chất hóa học giống nhau.
 2. Các đồng vị có tính chất vật lí khác nhau.
 3. Các đồng vị có cùng số electron ở vỏ nguyên tử.
 4. Các đồng vị có cùng số proton nhưng khác nhau về số khối.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

 • A. 1.
 • B. 2.
 • C. 3.
 • D. 4.

Câu 6: Hãy cho biết những đồng vị nào sau đây của R thì đồng vị nào phù hợp với tỉ lệ: số proton/số notron= 7/8?

 • A. R
 • B. R
 • C. R
 • D. R

Câu 7: Phát biểu nào dưới đây không đúng cho Pb?

 • A. Số khối là 206
 • B. Hiệu số proton và notron là 124
 • C. Số notron là 124
 • D. Số điện tích hạt nhân là 82

Câu 8: Nguyên tử của nguyên tố A có 56 electron, trong hạt nhân có 81 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử nguyên tố A là

 • A. 56A
 • B. 137A
 • C. 56A
 • D. 81A

Câu 9: Tổng số hạt (p,n, e) trong hai nguyên tử của nguyên tố X và Y là 96, trong đó, tổng số hạt mang điện tích nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 32. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 16. X và Y lần lượt là:

 • A. Mg và Ca
 • B. Al và Mg
 • C. Fe và Mg
 • D. Kết quả khác

Câu 10: Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt cơ bản là 52, trong đó số hạt không mang điện trong hạt nhân lớn gấp 1,059 lần số hạt mang điện dương. Kết luận nào dưới đây là không đúng với Y?

 • A. Y có số khối bằng 35
 • B. Trạng thái cơ bản Y có 3 eletron độc thân
 • C. Y là nguyên tố phi kim
 • D. Điện tích hạt nhân của Y là 17+

Câu 11: Các hạt X, Y, Z có thành phần cấu tạo như sau:

HạtSố electronSố notronSố proton
X182218
Y182019
Z181817

Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. X và Z là các hạt của cùng một nguyên tố hóa học.
 • B. Các hạt Y và Z có cùng số khối.
 • C. X là hạt trung hòa về điện, còn Y là hạt tích điện dương.
 • D. Hạt Z tích điện dương.

Câu 12: Nguyên tố clo trong tự nhiên là một hỗn hợp hai đồng vị Cl(75%) và $_{17}^{37}$X (25%). Phần trăm về khối lượng của Cl trong muối kaliclorat KClO$_{3}$ là:

 • A. 28,95%
 • B. 7,24%
 • C. 25,6%
 • D. Kết quả khác

Câu 13: Biết oxi có ba đông vị là O,$_{8}^{17}$O và $_{8}^{18}$O với % các đồng vị tương ứng là x$_{1}$, x$_{2}$ và x$_{3}$. Mặt khác x$_{1}$= 15x$_{2}$ và x$_{1}$- x$_{2}$= 21x$_{3}$. Nguyên tử khối trung bình của oxi là:

 • A. 15,5
 • B. 15,7
 • C. 16,0
 • D. 16,14

Câu 14: Agon có 3 đồng vị với hàm lượng phần trăm số nguyên tử tương ứng là Ar (0,337%); $^{38}$Ar (0,063%) và $^{40}$Ar (99,6%). Nếu lấy nguyên tử bằng số khối thì thể tích của 3,6 gam agon (ở đktc) bằng bao nhiêu?

 • A. 1,106 lít
 • B. 0,3018 lít
 • C. 2,016 lít
 • D. 2,24 lít

Câu 15: Cặp nào sau đây không có sự phù hợp giữa đồng vị phóng xạ và ứng dụng thực tiễn của nó?

Đồng vị phóng xạỨng dụng
 • A
USản xuất điện tích hạt nhân
 • B
CoTiêu diệt tế bào ung thư
 • C
CXác định tuổi của các hóa thạch
 • D
NaPhát hiện vết rạn nứt trong đường ống

Câu 16: Nguyên tử nguyên tố R có tổng số hạt mang điện và hạt không mang điện là 34, trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. R là nguyên tử nào dưới đây?

 • A. Ne
 • B. F
 • C. Mg
 • D. Na

Câu 17: Cho hợp chất X có công thức là MR$_{y}$ trong đó M chiếm 52,94% về khối lượng. Biết $x+y= 5$. Trong nguyên tử M số notron nhiều hơn số proton là 1. Trong nguyên tử R số notron bằng số proton. Tổng số hạt proton, notron và electron trong X là 152. X là:

 • A. AlO$_{3}$
 • B. FeO$_{3}$
 • C. NO
 • D. PO$_{5}$

Câu 18: Trong tự nhiên, một nguyên tử Ra tự động phân rã ra một hạt nhân nguyên tử 24He và một hạt nhân nguyên tử X. X là

 • A. Rn
 • B. Rn
 • C. Ra
 • D. Ra

Câu 19: Khi dung hạt 20Ca bắn vào hạt nhân 95$^{243}$Am thì thu được một hạt nhân siêu nặng, đồng thời có 3 nơtron bị tách ra. Cấu tạo hạt nhân nguyên tố siêu nặng này gồm

 • A. 176n và 115p.
 • B. 173n và 115p.
 • C. 115n và 176p.
 • D. 115n và 173p.

Câu 20: Trong tự nhiên, oxi có 3 đồng vị là O, $^{17}$O, $^{18}$O. Có bao nhiêu loại phân tử O$_{2}$?

 • A. 3.
 • B. 6.
 • C. 9.
 • D. 12.

Câu 21: Trong tự nhiên hidro chủ yếu tồn tại 2 đồng vị 1H và 1$^{2}$H (còn gọi là đơteri, kí hiệu là D). Nước tự nhiên tồn tại dạng nước bán nặng (HOD) và nước thường (H$_{2}$O). Để tách được 1 gam nước bán nặng cần lấy bao nhiêu gam nước tự nhiên? Cho biết nguyên tử khối của oxi là 16, nguyên tử khối của hidro là 1,008.

 • A. 17,86 gam.
 • B. 55,55 gam.
 • C. 125,05 gam.
 • D. 118,55 gam.

Câu 22: Trong tự nhiên, X có hai đồng vị 17X và 17$^{37}$X, chiếm lần lượt 75,77% và 24,23% số nguyên tử X. Y có hai đông vị à 1$^{1}$Y và 1${2}$Y, chiếm lần lượt 99,2% và 0,8% số nguyên tử Y.

a) Trong tự nhiên có bao nhiêu loại phân tử XY?

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6

Câu 23: Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử kim loại X và Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 12. Hai kim loại X, Y lần lượt là

 • A. Na, K.
 • B. K, Ca.
 • C. Mg, Fe.
 • D. Ca, Fe.

Câu 24: Cho các phát biểu sau:

(1). Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều được cấu tạo từ các hạt proton và notron.

(2). Khối lượng nguyên tử tập trung phần lớn ở lớp vỏ.

(3). Trong nguyên tử số electron bằng số proton.

(4). Trong hạt nhân nguyên tử hạt mang điện là proton và electron.

(5). Trong nguyên tử, hạt electron có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại.

Số phát biểu đúng là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 25: Nguyên tố Bo (nguyên tử khối trung bình là 10,81) có hai đồng vị B và $^{11}$B. Phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị lần lượt là (coi nguyên tử khối bằng số khối)

 • A. 70% và 30%
 • B. 45% và 55%
 • C. 19% và 81%
 • D. 30% và 70%
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2 hóa học 10: Hạt nhân nguyên tử , nguyên tố hóa học, đồng vị


 • 67 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021