Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam 1973 – 1975 (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam 1973 – 1975 (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Toán lính Mĩ cuối cùng rút khỏi nước ta vào ngày nào?

 • A. 25-3- 1973
 • B. 26-3- 1973
 • C. 28-3- 1973
 • D. 29-3- 1973

Câu 2: Tình hình miền Nam sau Hiệp định Pari năm 1973 ?

 • A. Quân Mĩ và chư hầu buộc phải rút khỏi Miền Nam, so sánh lực lượng ở Miền Nam thay đổi theo hướng có lợi cho cách mạng.
 • B. 2 vạn cố vấn quân sự Mĩ vẫn ở lại Miền Nam, Mĩ tiếp tục viện trợ quân sự lớn cho nguỵ.
 • C. Quân ngụy tiến hành các cuộc hành quân "xoá bỏ hình thái da báo"... nên lại một số địa bàn quan trọng chứng ta đã bị mất đất, mất dân.
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 3: “Thời cơ chiến lược mới đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam... ? Đó là Nghị quyết nào của Đảng ta?

 • A. Hội nghị lần thứ 21 của Trung ương Đảng vào tháng 7 - 1973.
 • B. Hội nghị Bộ Chính trị họp từ ngày 30 - 2 đến 7-10-1974.
 • C. Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng họp từ ngảy 18 - 12 - 1974 đến 8 - 1 - 1975.
 • D. Nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 22 - 3 - 1975.

Câu 4: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 đã họp vào khi nào?

 • A. Tháng 7/1973.
 • B. Tháng 3/1973.
 • C. Tháng 7/1972.
 • D. Tháng 12/1972.

Câu 5: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 của Đảng, từ cuối năm 1273 đến tháng 1 - 1975 quân dân ta ở miền Nam đã giành được nhiều thắng lợi. Thắng lợi nào sau đây chưa chính xác?

 • A. Đánh trả địch trong các cuộc hành quân “bình định – lẫn chiếm”.
 • B. Bảo vệ, mở rộng vùng giải phóng.
 • C. Giải phóng đường 14, thị xã và toàn tỉnh Phước Long.
 • D. Giải phóng Buôn Ma Thuột.

Câu 6: Toán lính Mĩ cuối cùng rút khỏi nước ta ngày 29 – 3 – 1973 có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng miền Nam?

 • A. Hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút”.
 • B. Quân Mĩ không còn tham chiến ở miền Nam.
 • C. Chính quyền Sài Gòn không còn nhận được sự viện trợ từ Mĩ.
 • D. Là cơ hội để giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Câu 7: Âm mưu thâm độc nhất của Mĩ sau Hiệp định Pa-ri?

 • A. Rút quân Mĩ về nước.
 • B. Rút quân Đồng minh về nước.
 • C. Giữ lại hơn 2 vạn cố vấn quân sự.
 • D. Lập bộ chỉ huy quân sự, tiếp tục viện trợ cho ngụy quyền Sài Gòn.

Câu 8: Trận mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh là

 • A. Xuân Lộc và Phan Rang.
 • B. Sài Gòn và Dinh Độc Lập.
 • C. Bình Phước và Bình Dương.
 • D. Phước Long và Bình Phước.

Câu 9: Kế hoạch giải phóng miền Nam được Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra trong 2 năm, đó là hai năm nào?

 • A. 1972 - 1973
 • B.1973 - 1974
 • C.1974 - 197S
 • D. 1275 – 1976

Câu 10: Thắng lợi Phước Long và tình hình chiến sự sau Phước Long đã giúp Bộ Chính trị bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam như thế nào?

 • A. Giải phóng hoàn toàn miền Nam ngay trong năm 1975.
 • B. Tiến hành tổng công kích – tổng khởi nghĩa giải phóng miền Nam trong năm 1976
 • C. Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.
 • D. Đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm (1975 - 176), nhưng nhận định cả năm 1975 là thời cơ và chỉ thị rõ: “Nêu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”.

Câu 11: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: mốc mở đầu và kết thúc?

 • A. Mở đầu ngày 9 - 4- 1975, kết thúc ngày 30 - 4 - 1975.
 • B. Mở đầu ngày 4 - 3 - 1975, kết thúc ngày 30 - 4 - 1975.
 • C. Mở đầu ngày 19 - 3 - 1975, kết thúc ngày 2 - 5 - 1975.
 • D. Mở đầu ngày 4 - 3 - 1975, kết thúc ngày 2 - 5 - 1975.

Câu 12: Vào lúc 10h45 ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã diễn ra sự kiên gì?

 • A. Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện.
 • B. Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.
 • C. Xe tăng và bộ binh của ta tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các Sài Gòn.
 • D. Đánh dấu chiến dịch Hồ Chí Minh hoàn toàn thắng lợi.

Câu 13: Vì sao Hội nghị Bộ Chính trị tháng 10 - 1974 quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tấn công chủ yếu trong năm 1975?

 • A. Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng, lực lượng địch tập trung dày đặc ở đây để bảo vệ miền Nam.
 • B. Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng, lực lượng địch tập trung ở đây mỏng, bố phòng có nhiều sơ hở.
 • C. Tây Nguyên có một căn cứ quân sự liên hợp mạnh nhất của Mĩ - ngụy ở miền Nam.
 • D. Câu A và B đều đúng.

Câu 14: Từ sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Ngày nay, thế hệ thanh niên cần phải duy trì và phát huy truyền thống nào của dân tộc?

 • A. Truyền thống anh hung.
 • B. Truyền thống yêu nước, đoàn kết.
 • C. Truyền thống cần cù.
 • D. Truyền thống đấu tranh bất khuất.

Câu 15: Xuân Lộc, một căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía Đông đã bị quân ta phá vỡ vào thời gian nào?

 • A. 9-4- 1975.
 • B. 21-4-1975.
 • C. 16-4-1975.
 • D. 17-4-1975.

Câu 16: Trong kháng chiến chống Mĩ, tuyến đường vận chuyển chiến lược Bắc - Nam mang tên đường Hồ Chí Minh chạy dọc theo

 • A. dãy núi Trường Sơn qua Lào và Campuchia.
 • B. dãy núi Trường Sơn.
 • C. phía đông dãy núi Trường Sơn.
 • D. phía Tây dãy núi Trường Sơn.

Câu 17: Năm đời tổng thống Mĩ nối chân nhau điều hành qua 4 kế hoạch chiến lược thực dân mới và chiên tranh xâm lược của Mĩ. Vậy Tổng thống nào nếm chịu sự thất bại cuối cùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam?

 • A. Ních-xơn.
 • B. Giôn-xơn.
 • C. Pho.
 • D. Ken-nơ-di.

Câu 18: Phương châm tác chiến trong các chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền Nam được Bộ chính trị Trung ương xác định là

 • A. đánh nhanh, thắng nhanh.
 • B. đánh chắc, tiến chắc.
 • C. thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.
 • D. lâu dài đánh chắc, tiến chắc.

Câu 19: Hoàn cảnh lịch sử nào là thuận lợi nhất để từ đó Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam?

 • A. Quân Mĩ và quân đồng minh đã rút khỏi miền Nam, quân ngụy mất chỗ dựa.
 • B. So sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta, nhất là sau chiến thắng Phước Long.
 • C. Khả năng chi viện của miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam.
 • D. Mĩ cắt giảm viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.

Câu 20: Cuối năm 1974 đầu 1975, ta mở đợt hoạt động quân sự Đông - Xuân, trọng tâm là đâu?

 • A. Đồng bằng Nam Bộ.
 • B. Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.
 • C. Trung Bộ và Khu V.
 • D. Mặt trận Trị - Thiên.

Câu 21: Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam khẳng định tính đúng đắn và linh hoạt trong lãnh đạo của Đảng. Hãy chỉ ra tính nhân văn trong kế hoạch đó?

 • A. Trong năm 1975 tiến công địch trên quy mô rộng lớn.
 • B. Năm 1976, tổng khởi nghĩa, giải phóng hoàn toàn miền Nam.
 • C. Nếu thời cơ đến đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.
 • D. Tranh thủ thời cơ, đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa... giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.

Câu 22: Kết quả nào dưới đây thuộc kết quả của chiến dịch Tây Nguyên?

 • A. Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 2 trần giữ Tây Nguyên, giải phóng toản bộ Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân.
 • B. Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 4 trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng toàn bộ Buôn Mê Thuột.
 • C. Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 3 trần giữ Tây Nguyên và giải phóng toàn bộ Plâycu, Kon Tum.
 • D. Tiêu diệt phân lớn quân đoàn 2 trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng 1⁄2 diện tích Tây Nguyên với 4 vạn dân.

Câu 23: Điều nào sau đây chứng tỏ chính quyền, quân đội Sài Gòn phá hoại Hiệp định Pa-ri?

 • A. Tiến hành chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ”, mở những cuộc hành quân “bình định - lấn chiếm” vùng giải phóng.
 • B. Nhận viện trợ kinh tế của Mĩ
 • C. Nhận viện trợ quân sự của Mĩ
 • D. Lập Bộ chỉ huy quân sự.

Câu 24: Ý nghĩa lớn nhất của chiến địch Tây Nguyên là:

 • A. Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để quân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam.
 • B. Làm cho tinh thân địch hốt hoảng, mất khả năng chiến đấu.
 • C. Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn mới: từ tiến công chiến lược phát triên thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.
 • D. Đó là thắng lợi lớn nhất, oanh liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta.

Câu 25: Tinh thần “Đi nhanh đến, đánh nhanh thắng” và khí thế “Thân tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”. Đó là tinh thân và khí thế ra quân của dân tộc ta trong:

 • A. Chiến dịch Tây Nguyên.
 • B. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.
 • C. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
 • D. Tất cả các chiến dịch trên.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 23 lịch sử 12: Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975)


Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam 1973 – 1975 (P1)
 • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Trắc nghiệm lịch sử 12