Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Năm 1913 quốc gia đứng vị trí thứ 4 trong sản xuất là:

 • A. Anh
 • B. Pháp
 • C. Mĩ
 • D. Đức

Câu 2: Nước có nhiều thuộc địa đứng thứ hai thế giới là gì?

 • A. Anh
 • B. Pháp
 • C. Đức
 • D. Mỹ

Câu 3: Nước xuất khẩu tư bản đứng thứ hai thế giới là gì?

 • A. Đức
 • B. Mỹ
 • C. Pháp
 • D. Anh

Câu 4: Quốc gia nào là chế độ quân chủ lập hiến, theo thể chế liên bang

 • A. Anh
 • B. Pháp
 • C. Mĩ
 • D. Đức

Câu 5: Chế độ chính trị của Mĩ là

 • A. Cộng hòa
 • B. Quân chủ chuyên chế
 • C. Quân chủ lập hiến
 • D. Phong kiến

Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?

 • A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.
 • B. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa.
 • C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp.
 • D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức.

Câu 7: Sự hình thành các Công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào?

 • A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng.
 • B. Tập trung tư bản và tài chính.
 • C. Xuất khẩu tư bản.
 • D. Tập trung sản xuất và tư sản.

Câu 8: Tư bản Anh xuất khẩu tư bản chủ yếu đến khu vực nào?

 • A. Các nước châu Phi
 • B. Các nước Đông Nam Á
 • C. Trung Quốc
 • D. Hoa Kì

Câu 9: Pháp là nước có thuộc địa lớn thứ hai thế giới sau nước nào?

 • A. Anh
 • B. Pháp
 • C. Mĩ
 • D. Đức

Câu 10: 1913 Đức đã vươn lên vị trí thứ mấy thế giới.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 11: Chủ nghĩa Đế quốc cho vay lãi là quốc gia nào

 • A. Mĩ
 • B. Anh
 • C. Đức
 • D. Pháp

Câu 12: Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

 • A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.
 • B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.
 • C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.
 • D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.

Câu 13: Đến cuối thế kỉ XIX, tại sao nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại?

 • A. Pháp thua trận và phải bồi thường chiến phí, tài nguyên.
 • B. Pháp tập trung nhiều vào việc khai thác thuộc địa.
 • C. Pháp chỉ tập trung phát triển các ngành ngân hàng, cho vay lấy lãi.
 • D. Kinh tế Pháp phát triển không đều giữa các ngành.

Câu 14: Trong khoảng thời gian nào, kinh tế Mỹ từ hàng thứ nhất nhảy lên đứng đầu thế giới.

 • A. 1865-1890
 • B. 1865-1892
 • C. 1865-1894
 • D. 1860-1870

Câu 15: Trước năm 1870, công nghiệp Pháp đứng hàng thứ mấy trên thế giới?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX


 • 289 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021