Trắc nghiệm sinh học 6 bài 44: Sự phát triển của giới Thực vật

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 44: Sự phát triển của giới Thực vật. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Quá trình phát triển của giới Thực vật trải qua 3 giai đoạn chính theo trình tự sớm muộn như sau :

 • A. các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện ; sự xuất hiện của các cơ thể dưới nước ; sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín.
 • B. các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện ; sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín ; sự xuất hiện của các cơ thể dưới nước.
 • C. sự xuất hiện của các cơ thể dưới nước ; các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện ; sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín.
 • D. sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín ; các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện ; sự xuất hiện của các cơ thể dưới nước.

Câu 2: Thực vật ở cạn đầu tiên là

 • A. Tảo đa bào nguyên thủy.
 • B. Quyết trần.
 • C. Quyết cổ đại.
 • D. Dương xỉ cổ.

Câu 3: Trên Trái Đất, thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào ?

 • A. Diện tích đất liền dần mở rộng
 • B. Các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất
 • C. Xảy ra hiện tượng trôi dạt lục địa
 • D. Khí hậu trở nên khô và lạnh (thời kì Băng hà)

Câu 4: Quyết trần có nguồn gốc từ

 • A. Tảo đơn bào nguyên thủy.
 • B. Tảo đa bào nguyên thủy.
 • C. Rêu.
 • D. Quyết.

Câu 5: Trong lịch sử Trái Đất, Hạt trần xuất hiện khi

 • A. khí hậu trở nên khô và lạnh.
 • B. khí hậu nóng và rất ẩm.
 • C. các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất.
 • D. diện tích đất liền ngày một thu hẹp.

Câu 6: Thực vật ở nước (tảo) xuất hiện trong điều kiện nào?

 • A. Khí hậu thuận lợi
 • B. Động vật ở nước chưa xuất hiện
 • C. Đại dương chiếm phần lớn diện tích
 • D. Khí hậu trở nên khô và lạnh

Câu 7: Trong lịch sử Trái Đất, sự xuất hiện hay diệt vong của các loài thực vật có mối liên hệ mật thiết với

 • A. tốc độ sinh sản của chúng.
 • B. sự thay đổi của điều kiện khí hậu, địa chất.
 • C. cường độ trao đổi chất và năng lượng của mỗi loài.
 • D. sự tác động theo hai chiều thuận nghịch của con người.

Câu 8: Trong lịch sử Trái Đất, Quyết phát triển mạnh trong điều kiện khí hậu như thế nào ?

 • A. Nóng và khô hanh
 • B. Nóng và ẩm
 • C. Lạnh và khô hanh
 • D. Lạnh và ẩm

Câu 9: Trong các nhóm thực vật dưới đây, nhóm nào xuất hiện sau cùng ?

 • A. Rêu
 • B. Hạt trần
 • C. Hạt kín
 • D. Dương xỉ

Câu 10: Trong các nhóm thực vật ngày nay, nhóm nào có tổ chức cơ thể đơn giản nhất ?

 • A. Hạt trần
 • B. Dương xỉ
 • C. Rêu
 • D. Tảo

Câu 11: Quyết cổ đại còn có tên gọi khác là gì ?

 • A. Dương xỉ
 • B. Hạt trần
 • C. Quyết trần
 • D. Dương xỉ cổ
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 44 sinh 6: Sự phát triển của giới Thực vật


 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021